Hội viên

 • Hoạt động của các TCTD hội viên phía Nam từ 18 - 29/3/2024

  Hoạt động của các TCTD hội viên phía Nam từ 18 - 29/3/2024

  Tổng hợp thông tin về tình hình hoạt động của các tổ chức tín dụng (TCTD) hội viên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, khu vực phía Nam, từ 18 - 29/03/2024, cho thấy các TCTD tiếp tục tổ chức hoặc chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Trong đó, công bố các tài liệu, kế hoạch kinh doanh, tăng vốn điều lệ, kiện toàn nhân sự,… Đồng thời, tiếp tục triển khai các gói tín dụng ưu đãi hỗ trợ khách hàng.

 • Hiệp hội Ngân hàng góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư 39

  Hiệp hội Ngân hàng góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư 39

  Ngày 29/03/2024, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) đã tổ chức họp góp ý đối với dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng chi nhánh Ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

 • VNBA mời hội viên góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 19 quy định về hoạt động thẻ ngân hàng

  VNBA mời hội viên góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 19 quy định về hoạt động thẻ ngân hàng

  Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) vừa có công văn gửi Tổng Giám đốc các tổ chức hội viên mời góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 19/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng.

 • Hội nghị “Đổi mới công tác tài chính tại Việt Nam WFIS 2024”.

  Hội nghị “Đổi mới công tác tài chính tại Việt Nam WFIS 2024”.

  Ngày 15 và 16/4/2024, Hiệp hội Ngân hàng Nam phối hợp với Công ty TradePass tổ chức hội nghị “Đổi mới công tác tài chính tại Việt Nam WFIS 2024” và mời các tổ chức Hội viên của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tham dự miễn phí.

 • Hoạt động của các TCTD hội viên phía Nam từ 11 - 15/03/2024

  Hoạt động của các TCTD hội viên phía Nam từ 11 - 15/03/2024

  Tổng hợp thông tin về tình hình hoạt động của các tổ chức tín dụng (TCTD) hội viên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, khu vực phía Nam, từ 11 - 15/03/2024, cho thấy các TCTD tiếp tục triển khai các chương trình ưu đãi lãi suất và giảm phí dịch vụ nhằm hỗ trợ khách hàng. Đồng thời, công bố tài liệu, kế hoạch chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

 • Hoạt động của các TCTD hội viên phía Nam từ 04 - 08/03/2024

  Hoạt động của các TCTD hội viên phía Nam từ 04 - 08/03/2024

  Tổng hợp thông tin về tình hình hoạt động của các tổ chức tín dụng (TCTD) hội viên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, khu vực phía Nam, từ 04 - 08/03/2024, cho thấy các TCTD đã triển khai nhiều chương trình ưu đãi nhằm san sẻ đồng hành với khách hàng. Đồng thời, tiếp tục miễn giảm phí dịch vụ cho khách hàng. Đặc biệt là tiếp tục triển khai các chương trình An sinh xã hội.

 • "Review' tình hình kinh doanh của các ngân hàng năm 2023

  "Review' tình hình kinh doanh của các ngân hàng năm 2023

  Theo dữ liệu từ VietstockFinance, tính đến 31/12/2023, kết quả kinh doanh của 28 ngân hàng thương mại trong năm 2023 cho thấy, tổng dư nợ tại 28 ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính là gần 10,06 triệu tỷ đồng, tăng gần 18% so với đầu năm.

 • VNBA mời hội viên góp ý dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản 2023

  VNBA mời hội viên góp ý dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản 2023

  Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) vừa có công văn gửi Tổng Giám đốc các tổ chức hội viên góp ý dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản 2023 và các dự thảo Nghị định liên quan.

 • Hoạt động của các TCTD hội viên phía Nam từ ngày 05/2 đến 23/02/2024

  Hoạt động của các TCTD hội viên phía Nam từ ngày 05/2 đến 23/02/2024

  Tổng hợp thông tin về tình hình hoạt động của các tổ chức tín dụng (TCTD) hội viên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, khu vực phía Nam, từ 05 - 23/02/2024, cho thấy các TCTD đã tập trung tung nhiều gói vay đặc biệt nhằm nhu đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng. Đồng thời, mở rộng hợp tác phát triển hệ sinh thái cấp các dịch vụ tiện ích đa dạng tới khách hàng. Đặc biệt là tiếp tục đẩy mạnh các chương trình An sinh xã hội mang Xuân ấm đến người nghèo.

 • Hoạt động của các TCTD hội viên khu vực phía Nam tuần từ 15 - 19/01/2024

  Hoạt động của các TCTD hội viên khu vực phía Nam tuần từ 15 - 19/01/2024

  Tổng hợp thông tin về tình hình hoạt động của các tổ chức tín dụng (TCTD) hội viên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, khu vực phía Nam, từ ngày 15 đến 19/01/2024, cho thấy, các TCTD đã tăng cường áp dụng các chuẩn mực quốc tế, đảm bảo phát triển an toàn, bền vững. Đồng thời, cũng triển khai các gói cho vay ưu đãi để hỗ trợ khách hàng khôi phục sản xuất kinh doanh ngay dịp đầu Xuân năm 2024. Ngoài ra, các TCTD cũng miễn giảm nhiều loại phí, nhằm giúp khách hàng tiết giảm chi phí để gia tăng lợi nhuận.

 • MAFC tặng hơn 4 tỷ đồng học bổng cho sinh viên Việt Nam trong năm 2023

  MAFC tặng hơn 4 tỷ đồng học bổng cho sinh viên Việt Nam trong năm 2023

  Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam (MAFC) vừa cho biết, trong năm 2023, “Quỹ tài trợ khát vọng tương lai” trực thuộc tập đoàn đã tài trợ học bổng cho sinh viên các trường đại học tại Việt Nam, với tổng giá trị hơn 4 tỷ đồng.

 • MSB bán thanh lý 4 máy xếp hàng tự động chưa sử dụng

  MSB bán thanh lý 4 máy xếp hàng tự động chưa sử dụng

  Thực hiện kế hoạch thanh lý tài sản, Hội đồng Thanh lý thuộc Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam (MSB) thông báo cần bán thanh lý 4 máy xếp hàng tự động chưa được sử dụng tại kho B3 HO HCM do không còn nhu cầu sử dụng.