Thứ hai, 24/06/2024
   

Agribank thông báo tuyển dụng lao động Trụ sở chính năm 2024

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) thông báo tuyển dụng nhiều vị trí làm việc tại Trụ sở chính năm 2024.

Agribank tuyển dụng 19 vị trí: Khách hàng doanh nghiệp (4); Khách hàng cá nhân (4); Trung tâm Tài trợ thương mại (2); Trung tâm Kinh doanh Vốn và Tiền tệ (9).

Chi tiết về chỉ tiêu tuyển dụng và yêu cầu dự tuyển xem: Tại đây.

Agribank tuyển dụng nhiều vị trí làm việc tại Trụ sở chính năm 2024.
Agribank thông báo tuyển dụng lao động Trụ sở chính năm 2024
Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay