Thứ tư, 28/02/2024
   
   

Agribank Chi nhánh Miền Đông đấu giá tài sản bảo đảm tại TP Hồ Chí Minh, khởi điểm hơn 29,5 tỷ đồng

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Miền Đông (Agribank Chi nhánh Miền Đông) vừa có thông báo về việc đấu giá tài sản bảo đảm cho toàn bộ khoản nợ của khách hàng Trương Thị Thu Cúc.

Theo đó, tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ số 117/15A Bình Qưới, phường 27, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Cụ thể, thửa đất số 12, tờ bản đồ số 16, có diện tích là 2675,3m2. Trong đó, diện tích đất ở là 724,9 m2 và 1950,4m2 đất trồng cây hàng năm khác. Trên thửa đất được xây nhà ở cấp 3, có diện tích xây dựng là 667,2m2, với diện tích sàn là 667,2m2 và hình thức sở hữu là sở hữu riêng.

Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 984516. Số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH02020, do UBND Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 20/05/2016.

Đây là tài sản đang được thế chấp của khách hàng Trương Thị Thu Cúc tại Agribank Chi nhánh Miền Đông theo Hợp đồng tín dụng số: 1904-LAV-201600814/HĐTD ngày 19/12/2016 ký giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Miền Đông và bên vay vốn là khách hàng Trương Thị Thu Cúc.

Giá trị ghi sổ của khoản nợ tạm tính đến ngày 31/10/2023 là 29.506.147.222 đồng. Trong đó, nợ gốc là 19.600.000.000 đồng và nợ lãi là 9.906.147.222 đồng. Ngoài ra, còn tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 31/10/2023 cho đến khi khách hàng Trương Thị Thu Cúc thanh toán hết nợ gốc và lãi tiền vay tại Agribank Chi nhánh Miền Đông.

Đại diện cho bên có tài sản đấu giá là Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank AMC LTD).

Giá khởi điểm là 29.506.147.222 đồng (Bằng chữ: Hai mươi chín tỷ, năm trăm lẻ sáu triệu, một trăm bốn mươi bảy nghìn, hai trăm hai mươi hai đồng).

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ; Tiền đặt trước tham gia đấu giá là 2.950.614.000 đồng (Hai tỷ chín trăm năm mươi triệu, sáu trăm mười bốn nghìn đồng).

Thời gian nộp tiền đặt trước trong 3 ngày từ 29/01/2024 đến 16 giờ 30 ngày 02/02/2024 (Mọi trường hợp tiền đặt trước báo có vào tài khoản của tổ chức đấu giá sau 16 giờ 30 phút ngày 02/02/2024 đều không đủ điều kiện tham gia đấu giá).

Bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá đến 16 giờ 30phút, ngày 02/02/2024 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn, có địa chỉ số 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu; không thuộc các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 và các quy định pháp luật khác có liên quan (nếu có).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 05/02/2024 tại Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn.

Một số thông tin lưu ý:

Người trúng đấu giá tự xác minh về hiện trạng, tình trạng và các thông tin quy hoạch của tài sản đấu giá và chấp hành các quy định của nhà nước liên quan đến quy hoạch (nếu có).

Tài sản được bán đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện xem tài sản và tham khảo tất cả các hồ sơ pháp lý có liên quan đến tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua tài sản.

Người tham gia đấu giá tài sản xem xét tài sản và tự xác định chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá theo hiện trạng thực tế. Agribank Chi nhánh Miền Đông, Agribank AMC LTD và Công ty Đấu giá không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá. Người trúng đấu giá nhận bàn giao tài sản theo hiện trạng thực tế.

Trường hợp tài sản chưa hoàn thiện pháp lý hoặc diện tích theo hiện trạng có sự khác biệt so với giấy chứng nhận, người mua tài sản đấu giá có trách nhiệm tự liên hệ với chủ sở hữu tài sản (cũ) và các cơ quan, đơn vị có chức năng hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thực hiện thủ tục sang tên, chuyển quyền sở hữu và cập nhật lại diện tích theo hiện trạng của tài sản.

Trong trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã xem tài sản và chấp nhận chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá theo hiện trạng thực tế cũng như chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua tài sản đấu giá. Người tham gia đấu giá cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự đối với việc đấu giá tài sản cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá.

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay