Thứ sáu, 14/06/2024
   

Agribank bán đấu giá bất động sản tại TP Hồ Chí Minh, khởi điểm 12 tỷ đồng

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 9 (Agribank Chi nhánh 9) thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại TP. Hồ Chí Minh, với giá khởi điểm là 12 tỷ đồng, nhằm thu hồi nợ vay.

Theo đó, tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 721, tờ bản đồ số 65, có địa chỉ phường Bình Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BH196302. Số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH01546 do UBND quận Thủ Đức cấp ngày 30/12/2011.

Cập nhật thay đổi ngày 26/10/2020 cho ông Lương Phùng Hoàng Lâm, theo hồ sơ số 14669.CN.008. Thửa đất có diện tích là 191 m2, với hình thức sử dụng riêng là 191 m2. Mục đích sử dụng đất ở tại đô thị và thời hạn sử dụng lâu dài. Nguồn gốc sử dụng được công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Giá khởi điểm là 12.000.000.000 đồng. Bên mua trúng đấu giá chịu trách nhiệm nộp toàn bộ các khoản thuế, phí và chi phí phát sinh từ việc nhận chuyển nhượng tài sản, bao gồm các khoản thuế thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản (nếu có).

Bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính từ ngày 03/01/2024 đến ngày 26/01/2024 tại Công ty đấu giá. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ;

Tiền đặt trước tham gia đấu giá là 2.400.000.000 đồng (tương đương 20% giá khởi điểm bán đấu giá tài sản). Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 24/01/20204 đến ngày 26/01/2024 (Trong giờ hành chính). Tiền đặt trước nộp vào tài khoản công ty đấu giá.

Thời gian, địa điểm xem tài sản từ ngày 03/01/2024 đến ngày 26/01/2024 (trong giờ hành chính) tại thửa đất số 721, tờ bản đồ số 65, có địa chỉ phường Bình Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá dự kiến vào 9 giờ 00 phút ngày 29/01/2024. Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên, với bước giá tối thiểu là 100.000.000 đồng.

Trong đó, tài sản được bán đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện xem tài sản và tham khảo tất cả các hồ sơ pháp lý có liên quan đến tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua tài sản.

Người tham gia đấu giá tài sản xem xét tài sản và tự xác định chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá theo hiện trạng thực tế. Agribank Chi nhánh 9, Agribank AMC LTD và Công ty Đấu giá không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá. Người trúng đấu giá nhận bàn giao tài sản theo hiện trạng thực tế…

Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã xem tài sản và chấp nhận chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá theo hiện trạng thực tế cũng như chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua tài sản đấu giá. Người tham gia đấu giá cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự đối với việc đấu giá tài sản cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá.

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay