Thứ hai, 24/06/2024
   

VNBA mời hội viên góp ý dự thảo Thông tư về hoạt động tư vấn của TCTD

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) vừa có công văn gửi Tổng Giám đốc các tổ chức hội viên mời góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định về hoạt động tư vấn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD).

Theo Công văn số 4207/NHNN-PC ngày 21/05/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định về hoạt động tư vấn của TCTD.

Theo Ngân hàng Nhà nước việc ban hành Thông tư về hoạt động tư vấn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là cần thiết nhằm tạo cơ sở pháp lý, khắc phục một số vướng mắc, khó khăn của cơ quan quản lý như: Chưa có căn cứ để thực hiện thanh tra trên cơ sở tuân thủ đối với hoạt động tư vấn ngân hàng; Hoạt động tư vấn ngân hàng chưa được cụ thể hóa dẫn đến khó khăn trong việc xác định chính xác nội dung và phạm vi thanh tra.

Thông tư về hoạt động tư vấn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là thông tư mới nên để có đầy đủ thông tin phục vụ việc xây dựng dự thảo Thông tư. Ngân hàng Nhà nước đã nghiên cứu, tổng hợp các vướng mắc, khó khăn trong quá trình quản lý hoạt động tư vấn hiện đang được TCTD cung cấp.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng thực hiện rà soát các nội dung cam kết của Việt Nam đối với dịch vụ tư vấn và đối chiếu với hệ thống phân loại sản phẩm trung tâm CPC của Liên Hợp quốc (phiên bản 2.1 năm 2014) để xác định nội hàm của hoạt động tư vấn và một số mã ngành liên quan đến dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng nghiên cứu kinh nghiệm của các nước (Singapore, Úc, Malaysia, Nam Phi) về khuôn khổ pháp lý đối với hoạt động tư vấn. Vì vậy, việc xây dựng Thông tư được thực hiện trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của Luật các tổ chức tín dụng 2024 và đồng bộ với các quy định của pháp luật có liên quan.

Theo đó, dự thảo Thông tư bao gồm 3 Chương, với 14 Điều, gồm: Chương 1 có 5 Điều, bao gồm các nội dung như phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; điều khoản về giải thích từ ngữ; điều khoản về phạm vi hoạt động, nguyên tắc hoạt động tư vấn.

Chương 2 có 6 Điều, quy định về quy định nội bộ; đạo đức nghề nghiệp; quy định về tiếp xúc khách hàng, phí trong hoạt động tư vấn, hợp đồng tư vấn và nghĩa vụ của tổ chức tín dụng sau khi thực hiện cung ứng dịch vụ. Chương 3 có 2 Điều về hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện.

Trong đó, dự thảo Thông tư quy định 2 nội dung chính gồm:

Một là quy định về việc thực hiện tư vấn về hoạt động ngân hàng và hoạt động kinh doanh khác quy định tại Giấy phép của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Hai là việc thực hiện trách nhiệm tư vấn, cung cấp thông tin, tài liệu về các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến hoạt động ngân hàng, hoạt động kinh doanh khác của TCTD do chính TCTD cung ứng được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan và không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này…

Chi tiết dự thảo Thông tư, các cam kết quốc tế và Bản thuyết minh quý hội viên xem tại đây. Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đề nghị các TCTD hội viên tham gia ý kiến đối với Dự thảo Thông tư này.

Văn bản góp ý của Quý hội viên (bao gồm cả file word) xin gửi về Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam theo địa chỉ email: minhthu300999@gmail.com trước ngày 31/5/2024 để tổng hợp (Điện thoại: 0339120916 - Ms. Minh Thu).

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý TCTD hội viên.

PLNV

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay