Thứ hai, 24/06/2024
   

VNBA mời hội viên góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) vừa có công văn gửi Tổng Giám đốc các tổ chức hội viên mời góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai từ Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai.

Theo Công văn số 4075/NNHN-PC ngày 16/05/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai từ Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai.

Theo Bộ Tài chính, việc ban hành Thông tư quy định thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai từ Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai, nhằm bảo đảm chính sách thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai đồng bộ, thống nhất với pháp luật về đất đai. Đồng thời, góp phần cơ bản bù đắp chi phí phục vụ hoạt động đăng ký và thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai từ Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai.

Tuy nhiên, Thông tư phải phù hợp với quy định pháp luật phí và quản lý thuế và pháp luật về đất đai. Song song đó, là mức phí phải tuân thủ theo đúng nguyên tắc xác định mức thu phí quy định trong Luật Phí và lệ phí, phù hợp với công việc thu phí, cơ bản bù đắp chi phí phát sinh.

Theo đó, dự thảo Thông tư có 07 Điều quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng (Điều 1); Người nộp phí (Điều 2); Tổ chức thu phí (Điều 3); Mức thu phí (Điều 4); Kê khai, thu, nộp phí (Điều 5); Quản lý và sử dụng phí (Điều 6); Điều khoản thi hành (Điều 7).

Chi tiết dự thảo Thông tư, đề án và Bản thuyết minh quý hội viên xem tại đây. Hiệp hội Ngân hàng đề nghị các tổ chức tín dụng hội viên tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư này.

Văn bản góp ý của quý tổ chức tín dụng hội viên (bao gồm cả file word) xin gửi về Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam theo địa chỉ email: minhthu300999@gmail.com trước ngày 23/05/2024 để tổng hợp gửi Ngân hàng Nhà nước (Điện thoại: 0339120916 - Minh Thu).

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của quý tổ chức tín dụng hội viên.

PLNV

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay