Thứ sáu, 14/06/2024
   

Thư chúc mừng của Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Asean nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (14/05/1994 - 14/05/2024), ông Paul Gwee Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Asean đã gửi Thư chúc mừng tới các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, người lao động của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam với những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Trang thông tin điện tử Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam trân trọng đăng toàn văn Thư chúc mừng của Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Asean!
Thư chúc mừng của Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Asean nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
VNBA News
Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay