Thứ sáu, 14/06/2024
   

PGBank tung gói vay ưu đãi lên tới 2.500 tỷ đồng, lãi suất từ 5%/năm

Từ nay đến 31/01/2024, Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) chính thức triển khai chương trình “Đón Sinh nhật Vàng - Rộn ràng giảm lãi”, có tổng hạn mức 2.500 tỷ đồng, với ưu đãi lãi suất vay hấp dẫn dành cho các khách hàng cá nhân và Doanh nghiệp siêu nhỏ (MSME).
PGBank tung gói 2.500 tỷ đồng cho cá nhân, Doanh nghiệp siêu nhỏ vay ưu đãi
Ngân hàng PGBank tung gói 2.500 tỷ đồng cho cá nhân, Doanh nghiệp siêu nhỏ vay ưu đãi lãi suất

Theo đó, các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp siêu nhỏ cần vay vốn để mua nhà hoặc mua xe ô tô hoặc vay vốn để sản xuất kinh doanh thì sẽ được vay ưu đãi với lãi suất chỉ từ 5%/năm.

Trong đó, khách hàng có thể lựa chọn phương án vay phù hợp với nhu cầu và khả năng riêng. Đối với các khoản vay ngắn hạn có 3 phương án, cụ thể như: Phương án 1, có lãi suất vay ưu đãi tối thiểu 5%/năm, với thời gian vay tối đa 3 tháng; Phương án 2, có lãi suất vay ưu đãi tối thiểu 6.5%/năm, với thời gian vay tối đa 6 tháng; Phương án 3, với lãi suất vay ưu đãi tối thiểu 8.5%/năm, với thời gian vay tối đa 12 tháng.

Đối với các khoản vay trung hoặc dài hạn, cũng có 3 phương án, cụ thể như: Phương án 1, có lãi suất vay ưu đãi tối thiểu 8%/năm, với thời gian tối đa 12 tháng cho khoản vay tối thiểu 24 tháng; Phương án 2, có lãi suất vay ưu đãi tối thiểu 9%/năm, với thời gian tối đa 18 tháng cho khoản vay tối thiểu 36 tháng; Phương án 3, có lãi suất vay ưu đãi tối thiểu 9,5%/năm, với thời gian tối đa 24 tháng cho khoản vay tối thiểu 48 tháng.

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay