Thứ hai, 15/04/2024
   

PGBank mời cung cấp gói "Gia hạn bản quyền phần mềm hệ thống rà quét lỗ hổng bảo mật"

Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát triển (PGBank) mời các nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực, kinh nghiệm tham gia chào giá cạnh tranh gói "Gia hạn bản quyền phần mềm hệ thống rà quét lỗ hổng bảo mật".

Theo đó, gói mời thầu "Gia hạn bản quyền phần mềm hệ thống rà quét lỗ hổng bảo mật", có thời gian phát hành hồ sơ mời thầu đến trước 12 giờ ngày 29/02/2024.

Cụ thể, gia hạn 01 phần mềm Nessus Professional 12 tháng, từ 27/12/2023 đến 26/12/2024 và gia hạn 01 phần mềm Burpsuite Professional 12 tháng, từ 29/12/2023 đến 28/12/2024.

Hồ sơ dự thầu (miễn phí) phải được gửi đến PGBank muộn nhất là trước 12 giờ ngày 29/02/2024. Hồ sơ dự thầu phải được bỏ trong phong bì dán kín, ký và niêm phong, ngoài tiêu đề ghi rõ "Gia hạn bản quyền phần mềm hệ thống rà quét lỗ hổng bảo mật".

Trong đó, hồ sơ dự thầu sẽ không hợp lệ và bị loại nếu không có niêm phong, niêm phong bị hư hại hoặc gửi quá giờ quy định ở trên.

Hồ sơ dự chào giá của nhà thầu đạt các tiêu chí và có giá thấp nhất sẽ được PGBank chấp nhận.

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay