Thứ năm, 18/07/2024
   

Ngân hàng Nhà nước gia hạn thí điểm Mobile Money cho 3 doanh nghiệp viễn thông

3 doanh nghiệp viễn thông được gia hạn thí điểm Mobile Money gồm Viettel, MobiFone và VNPT Media

Thực hiện Nghị quyết 192/NQ-CP của Chính phủ, mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành 3 Quyết định về việc triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ (Mobile Money) cho 3 doanh nghiệp.

Cụ thể, NHNN ban hành Quyết định số 2145/QĐ-NHNN về việc sửa đổi Điều 3 Quyết định số 1818/QĐ-NHNN ngày 18/11/2021 của Thống đốc NHNN Việt Nam về việc triển khai thí điểm Mobile-Money cho Tổng công ty Viễn thông MobiFone đến hết ngày 31/12/2024.

Mobile Money
NHNN gia hạn thời gian thí điểm Mobile Money cho 3 doanh nghiệp viễn thông

Tại Quyết định số 2146/QĐ-NHNN sửa đổi Điều 3 Quyết định số 1916/QĐ-NHNN ngày 26/11/2021 của Thống đốc NHNN Việt Nam về việc triển khai thí điểm Mobile-Money cho Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) đến hết ngày 31/12/2024.

Thời gian thí điểm Mobile Money của Tổng công ty Truyền thông (VNPT - MEDIA) cũng được gia hạn đến hết ngày 31/12/2024 trong Quyết định số 2147/QĐ-NHNN sửa đổi Điều 3 Quyết định số 1820/QĐ-NHNN ngày 18/11/2021 của Thống đốc NHNN Việt Nam về việc triển khai thí điểm Mobile-Money.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 192/NQ-CP về việc gia hạn thời gian thực hiện thí điểm Mobile-Money. Cụ thể, Chính phủ quyết nghị gia hạn thời gian thực hiện thí điểm dùng tài khoản Mobile-Money tại Quyết định số 316/QĐ- TTg ngày 9/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt triển khai thí điểm Mobile-Money như sau: "Doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ được thực hiện thí điểm đến hết ngày 31/12/2024".

Chính phủ giao NHNN Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Tư pháp và cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về dịch vụ Mobile-Money trước tháng 5/2024.

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay