Thứ sáu, 14/06/2024
   

Ngân hàng NCB bán đấu giá 6 lô đất tại tỉnh Long An

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) thông báo về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của 6 lô đất tại thành phố Tân An, tỉnh Long An, với giá khởi điểm hơn 6 tỷ đồng, nhằm thu hồi nợ vay.
bán đấu giá
Một góc thành phố Tân An, tỉnh Long An. Ảnh minh họa

Theo đó, tài sản 1 là quyền sử dụng đất tại xã An Vĩnh Ngãi, thành phố Tân An, tỉnh Long An, thuộc thửa đất số 195, tờ bản đồ số 2-6. Thửa đất, có diện tích là 84.2m2, với mục đích sử dụng đất là đất ở tại nông thôn và thời hạn sử dụng lâu dài. Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CU 546918. Số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS05558 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 17/02/2020, cập nhật chuyển nhượng ngày 26/10/2020.

Tài sản 2 là quyền sử dụng đất tại xã An Vĩnh Ngãi, thành phố Tân An, tỉnh Long An, thuộc thửa đất số 197, tờ bản đồ số 2-6. Thửa đất, có diện tích là 82,2 m2, với mục đích sử dụng đất là đất ở tại nông thôn và thời hạn sử dụng lâu đài. Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở và tải sản khác gắn liền với đất số CU 546916. Số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS05556 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 17/02/2020, cập nhật chuyển nhượng ngày 26/10/2020.

Tài sản 3 là quyền sử dụng đất tại phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An, thuộc thửa đất số 8782, tờ bản đồ số 3. Thửa đất, có diện tích là 104 m2, với mục đích sử dụng đất là đất ở tại đô thị và thời hạn sử dụng lâu dài. Trong đó, có diện tích lộ giới là 22,3 m2. Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK 541705. Số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS08378 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 21/8/2017, cập nhật chuyển nhượng ngày 10/02/2022.

Tài sản 4 là quyền sử dụng đất tại phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An, thuộc thửa đất số 8783, tờ bản đồ số 03. Thửa đất, có diện tích là 111,8 m2, với mục đích sử dụng đất là đất ở tại đô thị và thời hạn sử dụng lâu dài. Trong đó có diện tích lộ giới là 24 m2. Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tải sản khác gắn liền với đất số BC 788563. Số vào số cấp giấy chứng nhận CH00670 do UBND TP. Tân An cấp ngày 12/11/2010, cập nhật chuyển nhượng ngày 10/02/2022.

Tài sản 5 là quyền sử dụng đất tại phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An, thuộc thửa đất số 8784, tờ bản đồ số 3. Thửa đất, có diện tích là 130 m2, với mục đích sử dụng đất là đất ở tại đô thị và thời hạn sử dụng lâu dài. Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BM 607937. Số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 03510 do UBND TP. Tân An cấp ngày 23/01/2013, cập nhật chuyển nhượng ngày 26/10/2020.

Tài sản 6 là quyền sử dụng đất tại phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An, thuộc thửa đất số B785, tờ bản đồ số 3. Thửa đất, có diện tích là 130 m2, với mục đích sử dụng đất là đất ở tại đô thị và thời hạn sử dụng lâu dài. Trong đó, có diện tích lộ giới là 27,9 m2. Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CG 038241. Số vào số cấp giấy chứng nhận CS07352 do Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Long An cấp ngày 16/01/2017, cập nhật chuyển nhượng ngày 10/02/2022.

Giá khởi điểm của tổng 6 tài sản là 6.029.650.000 đồng (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Trong đó, tổng giá khởi điểm của tài sản 1 và tài sản 2 là 718.200.000 đồng. Tổng giá khởi điểm của tài sản 3, tài sản 4, tài sản 5 và tài sản 6 là 5.311.450.000 đồng. Bên mua trúng đấu giá chịu trách nhiệm nộp toàn bộ các khoản thuế, phí và chi phí phát sinh từ việc nhận chuyển nhượng tài sản, bao gồm các khoản thuế thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản (nếu có).

Tiền đặt trước tương đương 15% giá khởi điểm của tài sản đấu giá. Tiền đặt trước nộp vào tài khoản công ty đấu giá. Thời gian nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính từ ngày 24/01/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 6/01/2024.

Bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính đến 17 giờ 00 phút ngày 26/01/2024 tại Trụ sở Công ty đấu giá. Giá bán 01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá là 500.000 đồng/1 hồ sơ. Thời gian xem tài sản từ ngày 25/01/2024 đến hết ngày 26/01/2024 tại nơi có tài sản.

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá dự kiến vào 15 giờ 30 phút ngày 29/01/2024. Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên.

Theo NCB
Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay