Thứ sáu, 19/07/2024
   

MSB thu giữ tài sản bảo đảm của khách hàng tại Quảng Nam

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa có thông báo thu giữ bất động sản là tài sản đảm bảo đảm của khách hàng Nguyễn Phan Hoàng Vũ để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại hợp đồng thế chấp đã ký kết theo quy định của pháp luật.

Theo đó, tài sản thu giữ thứ 1 là quyền sử dụng đất tại thửa đất số 875, tờ bản đồ số 16, có địa chỉ thôn Thanh Nhứt, xã Cẩm Thanh, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam. Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CP 291475 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Quảng Nam cấp ngày 09/01/2019. Số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS 04207, thuộc sở hữu của ông Nguyễn Phan Hoàng Vũ và bà Đặng Võ Bảo Châu

Tài sản thu giữ thứ 2 là quyền sử dụng đất tại thửa đất số 876, tờ bản đồ số 16, có địa chỉ thôn Thanh Nhứt, xã Cẩm Thanh, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam. Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CP 291475 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Quảng Nam cấp ngày 09/01/2019. Số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS 04207, thuộc sở hữu của ông Nguyễn Phan Hoàng Vũ và bà Đặng Võ Bảo Châu

Thời gian tiến hành thu giữ sau ngày 10/07/2024 tại thôn Thanh Nhứt, xã Cẩm Thanh, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Nguyên nhân thu giữ là do khách hàng vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo Hợp đồng tín dụng đã ký kết nên ngân hàng thực hiện thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý, thu hồi nợ vay.

Theo MSB
Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay