Chủ nhật, 21/07/2024
   

LPBank Hải Dương thông báo thu giữ tài sản để xử lý nợ

Này 28/12/2023, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Hải Dương (LPBank Hải Dương) đã có thông báo thu giữ tài sản tại xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại hợp đồng thế chấp đã ký kết theo quy định của pháp luật.
thu giữ bất động sản
Hình ảnh Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đến năm 2030

Theo đó, tài sản thu giữ là bất động sản tại thửa đất số 578, tờ bản đồ số 02, có địa chỉ xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương theo Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất số V 596615 do UBND huyện Nam Sách cấp ngày 26/06/2002.

Số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 0304 QSDĐ/488/QĐUB. Chủ sở hữu là ông Phùng Văn Điền và bà Nguyễn Thị Mừng.

Thời gian tiến hành thu giữ tài sản từ 9h30 ngày 11/01/2024, tại xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Lý do LPBank Hải Dương tiến hành thu giữ tài sản là ông Phùng Văn Điền và bà Nguyễn Thị Mừng không hoàn thành nghĩa vụ trả nợ vay theo Hợp đồng tín dụng số HDTD60A2019056 ngày 30/09/2019 nên ngân hàng thực hiện thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý, thu hồi nợ vay.

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay