Thứ hai, 24/06/2024
   

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam mở khóa đào tạo “Khung hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay theo quy định của Luật dân sự”

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam thông báo tổ chức khóa đào tạo trực tuyến “Khung Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm tiền vay theo quy định của Luật dân sự”, khai giảng ngày 25/5/2024.

Tự do hợp đồng là một trong các nguyên tắc cơ bản của pháp luật hợp đồng. Ở Việt Nam, nguyên tắc này được quy định tại khoản 2 Điều 3 Bộ luật Dân sự năm 2015 và được thể hiện trong các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành khác.

Hiện nay, hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm đa phần được soạn sẵn theo mẫu bởi các TCTD có phần bất cân xứng giữa bên vay và TCTD.

Để từng bước chuẩn hóa và hạn chế rủi ro liên quan đến hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay cho các Tổ chức hội viên, Hiệp hội Ngân hàng ngân hàng Việt Nam tổ chức khóa đào tạo “Khung Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm tiền vay theo quy định của Bộ Luật dân sự”.

Thời gian khai giảng: Ngày 25/05/2024.

Đối tượng tham dự:  Cán bộ Ngân hàng có kinh nghiệm, đặc biệt là nhân viên tín dụng, các cán bộ làm pháp chế ngân hàng. và các đơn vị khác có liên quan.

Nội dung khóa đào tạo:

- Một số tiếp cận cơ bản: Khung pháp lý chung về hợp đồng tín dụng;  Khung pháp lý chung về hợp đồng bảo đảm tiền vay; 

-  Một số vấn đề pháp lý cụ thể trong xác lập, thực hiện hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay: Về chủ thể;  Nhận diện, quy trình xác định tài sản vay, lãi suất trong hợp đồng tín dụng;  Nhận diện, quy trình xác định nghĩa vụ được bảo đảm, tài sản bảo đảm;  Cơ chế pháp lý về xác định, thực hiện, chuyển giao quyền, nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng; Trách nhiệm dân sự và cơ chế giải quyết khi có việc vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng.

Giảng viên:  Ông Nguyễn Hồng Hải – Cục trưởng Cục Đăng ký Quốc gia Giao dịch bảo đảm, Bộ Tư pháp.

Chi tiết khóa đào tạo và đăng ký học, quý học viên xem tại đây.

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam trân trọng kính mời các hội viên tham dự!

TTĐT

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay