Thứ tư, 24/04/2024
   

GPBank đào tạo triển khai thực hiện Thông tư số 02/2023/TT-NHNN

Ngày 10-11/6, tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu (GPBank) đã tổ chức chương trình đào tạo hướng dẫn các đơn vị trên toàn hệ thống thực hiện Thông tư số 02/2023/TT-NHNN về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn trong hoạt động

Ngày 10-11/6, tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu (GPBank) đã tổ chức chương trình đào tạo hướng dẫn các đơn vị trên toàn hệ thống thực hiện Thông tư số 02/2023/TT-NHNN về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và gặp khó trong trả nợ vay phục vụ nhu cầu đời sống, tiêu dùng.

GPBank dao tao trien khai thuc hien Thong tu so 02

Qang cảnh lớp học dành cho đội ngũ cán bộ GPBank trực tiếp triển khai Thông tư 02/2023/TT-NHNN

Cùng với các chính sách tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp đã và đang triển khai, chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư số 02/2023/TT-NHNN ngày 23/4/2023 của ngành ngân hàng sẽ góp phần trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, kéo dài thời gian vay và trả nợ ngân hàng, tạo điều kiện tiếp tục quay vòng vốn và tiếp cận vốn vay mới phục vụ sản xuất kinh doanh, phục vụ đời sống, tiêu dùng qua đó góp phần phát triển sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế theo các mục tiêu đề ra

Việc tích cực đào tạo cho đội ngũ cán bộ là đối tượng trực tiếp triển khai Thông tư 02/2023/TT-NHNN, GPBank mong muốn và kỳ vọng các chính sách, chủ trương lớn của Đảng, Chính phủ và ngành ngân hàng về đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân gặp khó khăn sẽ thực sự phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

(Nguồn: GPBank)

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay