Thứ năm, 18/07/2024
   

DIV và Học viện Ngân hàng ký kết Bản ghi nhớ hợp tác

Ngày 12/1, tại Hà Nội, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV) và Học viện Ngân hàng đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (MOU).
DIV và Học viện Ngân hàng ký kết Bản ghi nhớ hợp tác
Đại diện DIV và Học viện Ngân hàng thực hiện nghi thức ký kết Bản ghi nhớ hợp tác

Theo thỏa thuận, DIV và Học viện Ngân hàng sẽ hợp tác trên 3 lĩnh vực, như: Lĩnh vực đào tạo, lĩnh vực nghiên cứu khoa học và lĩnh vực truyền thông.

Đối với lĩnh vực đào tạo, DIV ưu tiên hợp tác với Học viện Ngân hàng trong việc xây dựng các chương trình đào tạo, tổ chức các khóa đào tạo phù hợp theo yêu cầu của DIV đảm bảo nguyên tắc hiệu quả, tuân thủ quy định của pháp luật. Đồng thời, Học viện Ngân hàng sẽ chia sẻ thông tin về các chương trình đào tạo, các hoạt động nghiên cứu để DIV tham khảo và tham gia theo nhu cầu.

Bên cạnh đó, xây dựng và triển khai các hoạt động đào tạo ngắn hạn cho cán bộ trong toàn hệ thống của DIV về các lĩnh vực Học viện Ngân hàng có thế mạnh, kinh nghiệm, năng lực thực hiện và theo nhu cầu, đề xuất của DIV...

Đối với lĩnh vực nghiên cứu khoa học, hai bên hợp tác nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học, góp phần tích cực vào việc xây dựng, hoạch định chiến lược phát triển của DIV và Học viện Ngân hàng

Đối với lĩnh vực truyền thông, sẽ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức cho sinh viên. Đồng thời, tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế nhằm nâng cao nhận thức và năng lực nghề nghiệp;...

Được biết, theo chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã đặt mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động bảo hiểm tiền gửi.

Trong đó, bao gồm việc phát hiện, cảnh báo sớm những rủi ro tiềm ẩn đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi và tham gia tái cơ cấu có hiệu quả đối với các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi yếu kém.

Tại dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi cũng dự kiến giao cho DIV một số chức năng, nhiệm vụ mới.

Vì vậy, để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, DIV cần chú trọng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, chủ động nghiên cứu ứng dụng khoa học để đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức và thực hiện tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm tiền gửi…

Theo DIV
Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay