Thứ năm, 18/07/2024
   

Có được cho người khác sử dụng thẻ ATM của mình?

Nhờ thanh toán tiện lợi và an toàn, thẻ ATM ngày càng trở nên phổ biến, trong quá trình sử dụng, người dùng có được cho người khác sử dụng thẻ ATM của mình?
Có được cho người khác sử dụng thẻ ATM của mình?
Có được cho người khác sử dụng thẻ ATM của mình?

Căn cứ theo quy định của điều 5 Thông tư 23/2014/TT-NHNN, chủ thẻ có thể ủy quyền cho người khác để sử dụng thẻ ATM của mình. Tuy nhiên, việc ủy quyền phải được thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư 23/2014/TT-NHNN:

- Trong quá trình sử dụng tài khoản thanh toán, chủ tài khoản thanh toán, kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán (nếu có) được ủy quyền cho người khác.

- Việc ủy quyền trong sử dụng tài khoản thanh toán phải bằng văn bản và được thực hiện theo quy định của pháp luật về ủy quyền. Việc ủy quyền trong sử dụng tài khoản thanh toán của tổ chức phải được sự đồng ý bằng văn bản của tổ chức mở tài khoản.

- Để ủy quyền trong sử dụng tài khoản thanh toán, chủ tài khoản phải gửi tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nơi mở tài khoản văn bản ủy quyền kèm bản đăng ký mẫu chữ ký và bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn của người được ủy quyền (trường hợp bản sao không có chứng thực thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu).

Theo VTC
Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay