Thứ sáu, 14/06/2024
   

BIDV Ninh Bình thông báo bán đấu giá khoản nợ hơn 750 tỷ đồng

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ninh Bình (BIDV Ninh Bình) thông báo lần 3 về việc bán đấu giá khoản nợ, nhằm thu hồi vốn vay của 2 doanh nghiệp, với giá trị ghi sổ khoản nợ tạm tính đến ngày 29/10/2023 là hơn 750 tỷ đồng.
Bán đấu giá là toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH XD Nam Ninh và Công ty TNHH ĐT TM Nam Ninh phát sinh tại BIDV Ninh Bình và BIDV Tam Điệp
Bán đấu giá là toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH XD Nam Ninh và Công ty TNHH ĐT TM Nam Ninh phát sinh tại BIDV Ninh Bình và BIDV Tam Điệp

Theo đó, tài sản bán đấu giá là toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH XD Nam Ninh và Công ty TNHH ĐT TM Nam Ninh phát sinh tại BIDV Ninh Bình và BIDV Tam Điệp, theo các hợp đồng tín dụng đã ký giữa 02 Công ty cùng BIDV Ninh Bình và BIDV Tam Điệp, gồm: Hợp đồng tín dụng trung, dài hạn: Số 10999/2014/5254942/HĐTD ngày 31/12/2014; Hợp đồng tín dụng hạn mức số 20088/20/5254942/HĐTD ngày 19/11/2020; Hợp đồng tín dụng hạn mức số 20055/20/427996/HĐTD ngày 18/11/2020 và các Văn bản kèm theo các hợp đồng tín dụng giữa Công ty TNHH XD Nam Ninh và Công ty TNHH ĐT TM Nam Ninh và BIDV Ninh Bình, BIDV Tam Điệp.

Trong đó, có tài sản bảo đảm của khoản nợ theo các hợp đồng thế chấp đã ký để bảo đảm cho khoản vay của Công ty TNHH XD Nam Ninh và Công ty TNHH ĐT TM Nam Ninh phát sinh tại BIDV Ninh Bình và BIDV Tam Điệp.

Giá trị ghi sổ khoản nợ của 02 Công ty TNHH XD Nam Ninh và Công ty TNHH ĐT TM Nam Ninh tại BIDV Ninh Bình và BIDV Tam Điệp tạm tính đến ngày 29/10/2023 là 752.280.927.071 đồng. Cụ thể, dư nợ gốc là 562.586.901.824 đồng, nợ lãi trong hạn là 186.526.463.063 đồng và nợ lãi quá hạn là 3.167.562.184 đồng.

Giá khởi điểm đấu giá là 609.347.550.928 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm linh chín tỷ, ba trăm bốn mươi bảy triệu, năm trăm năm mươi nghìn, chín trăm hai mươi tám đồng). Giá khởi điểm không bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua khoản Nợ, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu. Việc mua, bán Khoản Nợ không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng.

Tiền đặt trước là 60.935.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ, chín trăm ba mươi lăm triệu đồng). Thời gian nộp tiền đặt trước trong 03 ngày làm việc, từ ngày 29/11/2023 đến ngày 01/12/2023. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là 500.000 đồng/ 01 hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng một hồ sơ).

Bán và tiếp nhận hồ sơ từ ngày 28/11/2023 đến hết ngày 01/12/2023. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá vào lúc 10h00 ngày 04/12/2023. Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá, với phương thức trả giá lên, có bước giá là 50.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng).

Theo BIDV
Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay