Thứ sáu, 19/07/2024
   

Agribank chốt ngày trả lãi trái phiếu có mã VBA12208

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả lãi trái phiếu, có mã chứng khoán VBA12208, phát hành ra công chúng của tổ chức phát hành.
Agribank chốt ngày trả lãi trái phiếu

Theo đó, trái phiếu Agribank phát hành riêng lẻ năm 2022 đáo hạn năm 2032 (VBACLH2232009), có mã chứng khoán là VBA12208, với mệnh giá là 1.000.000.000 đồng/trái phiếu, sàn giao dịch TPRL.

Ngày đăng ký cuối cùng để thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp là ngày 22/07/2024, với lãi suất là 7,9%/năm. Tỷ lệ thực hiện 01 trái phiếu nhận 79.000.000 đồng (Bảy mươi chín triệu đồng). Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức 1.000.000.000 * 7,9%/năm.

Lý do thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thứ hai (từ và bao gồm ngày 10/08/2023 đến và không bao gồm ngày 10/08/2024) của trái phiếu VBA12208. Ngày thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp là ngày 12/08/2024 (do ngày 10/08/2024 không phải ngày làm việc).

Đối với người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu tại Agribank, có địa chỉ số 02 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội bắt đầu từ ngày 12/08/2024.

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay