Chủ nhật, 21/07/2024
   

Agribank bàn giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng

Ngày 5/3, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã tổ chức Hội nghị bàn các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng ngay từ những tháng đầu năm 2024.
tín dụng
Tổng giám đốc Agribank Phạm Toàn Vượng phát biểu tại buổi làm việc Đoàn công tác liên ngành của Chính phủ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm Trưởng đoàn với tỉnh Bến Tre ngày 27/2

Tham dự Hội nghị có Tổng Giám đốc Agribank Phạm Toàn Vượng cùng các Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng giám đốc, Lãnh đạo các Ban, Trung tâm, đơn vị tại Trụ sở chính và Lãnh đạo các Chi nhánh loại I trong toàn hệ thống.

Trước bối cảnh tình hình thế giới và khu vực được dự báo tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, những hệ lụy ghì đà phát triển kinh tế hậu đại dịch vẫn còn tác động kéo dài. Tuy nhiên, năm 2024, Việt Nam được đánh giá là năm tăng tốc, có ý nghĩa then chốt trong việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Vì vậy, ngay từ đầu năm 2024, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đặc biệt quan tâm, ưu tiên hỗ trợ tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát tại Nghị quyết 01/NQ-CP và các văn bản chỉ đạo, thực hiện các giải pháp điều hành hoạt động tín dụng, tháo gỡ khó khăn, tăng khả năng tiếp cận tín dụng. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng đã triển khai nhiều giải pháp tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng trong cung ứng tín dụng, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn nhằm kích cầu tín dụng, tăng khả năng cung ứng vốn tín dụng cho các nhu cầu phục vụ đời sống, tiêu dùng, các động lực tăng trưởng.

Bám sát định hướng chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, ngay từ đầu năm 2024, Agribank đã triển khai nhiều giải pháp gia tăng khả năng tiếp cận vốn và thúc đẩy tăng trưởng tín dụng. Trong đó, Agribank đã chủ động điều chỉnh giảm lãi suất cho vay, triển khai các chương trình tín dụng quy mô hơn 120.000 tỷ đồng với lãi suất cho vay thấp hơn từ 2,5-3% so với lãi suất thông thường để khuyến khích, hỗ trợ khách hàng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Giám đốc Agribank Phạm Toàn Vượng nhận định, toàn hệ thống ngân hàng đã và đang tích cực trong công tác tín dụng, triển khai phù hợp các giải pháp tăng trưởng tín dụng đã ban hành, qua đó làm tốt vai trò cung ứng vốn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, để hỗ trợ mạnh mẽ hơn nữa cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cần tinh thần vào cuộc quyết liệt hơn nữa của toàn hệ thống.

Tại Hội nghị, các Chi nhánh trong toàn hệ thống đã báo cáo về tình tình triển khai công tác tín dụng những tháng đầu năm và định hướng tăng trưởng tín dụng, khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Trong thời gian tới, Tổng Giám đốc Agribank đề nghị toàn hệ thống cần thực hiện nghiêm túc và cụ thể hóa định hướng chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, phấn đấu tiếp tục giảm lãi suất cho vay, cơ cấu lại nợ, đẩy mạnh các chương trình tín dụng ưu đãi hỗ trợ khách hàng.

Đặc biệt, các Chi nhánh trong toàn hệ thống phải làm việc trực tiếp với khách hàng, cùng tìm cách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tiếp cận vốn, tập trung tín dụng vào các lĩnh vực phù hợp lợi thế địa phương, các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng. Tuy nhiên, tăng trưởng tín dụng phải đi đôi với kiểm soát rủi ro và đảm bảo chất lượng tín dụng.

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay