Thứ sáu, 19/07/2024
   

VPBank tìm đối tác đấu giá bất động sản tại tỉnh Vĩnh Long

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa có thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá bất động sản tại phường Trường An, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, nhằm mục đích xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ theo quy định.

Theo đó, nơi nhận hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá tại tầng 6, tòa nhà Việt Hải, 78 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam (Đầu mối liên hệ là ông Bùi Công Trường - TP Xử lý Tài sản Bảo đảm - Trung tâm Xử lý nợ Pháp lý, có số điện thoại là 0904.549.525).

Tài sản yêu cầu đấu giá thứ 1 là quyền sử dụng đất là thửa đất số 306, tờ bản đồ số 9, có địa chỉ phường Trường An, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số DB 013264. Số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS11544 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cấp ngày 05/5/2021, cập nhật chủ sở hữu cho bà Hà Thị Kiều Trinh vào ngày 20/4/2023, cập nhật biến động lần cuối ngày 06/6/2023. Thế chấp tại VPBank theo hợp đồng thế chấp số CLC-808-10424653-HDTC-01, số công chứng 06500, quyển số 02/2023TP/CC-SCC/HĐGD ngày 06/6/2023.

Tài sản yêu cầu đấu giá thứ 2 là quyền sử dụng thửa đất là thửa đất số 307, tờ bản đồ số 9, có địa chỉ phường Trường An, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DK 554751. Số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS13219 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cấp ngày 25/4/2023 cho bà Hà Thị Kiều Trinh, cập nhật biến động lần cuối ngày 06/6/2023. Thế chấp tại VPBank theo hợp đồng thế chấp số CLC-808-10424653-HDTC-02, số công chứng 06501, Quyển số 02/2023TP/CC-SCC/HĐGD ngày 06/6/2023.

Giá khởi điểm bán đấu giá là 31.119.408.000 đồng.

VPBank thực hiện việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2017 và các tiêu chí khác do ngân hàng quyết định

Cụ thể, hồ sơ pháp lý doanh nghiệp có ngành nghề đầy đủ theo yêu cầu, với tối thiểu từ 2 đấu giá viên trở lên. Đồng thời, có phòng bán đấu giá và hệ thống thông tin phục vụ đấu giá, với phương án đấu giá khả thi, hiệu quả phù hợp theo yêu cầu của VPBank.

Ngoài ra, phải có bản mô tả năng lực kinh nghiệm, với thù lao dịch vụ đấu giá phù hợp theo quy định tại Thông tư số: 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ tài chính và thỏa thuận

Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá trong vòng 02 (hai) ngày kể từ ngày 09/07/2024. Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân. Đặc biệt, VPBank không hoàn trả các hồ sơ không được lựa chọn.

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay