Thứ tư, 24/04/2024
   

VPBank bán đấu giá hàng loạt bất động sản

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa có thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá bất động sản tại Bắc Giang, Nam Định.
bán đấu giá
Ảnh minh họa

Theo đó,  tài sản bán đấu giá là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận số CP 485293, Số vào sổ cấp GCN CS 06589, T75-Q35 do Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang cấp ngày 27/9/2018 đứng tên bà Nguyễn Thị Bản. Địa chỉ tại TDP Hà Vị 2, Phường Thọ Xương, Tp Bắc Giang.

Giá khởi điểm dự kiến 2.519.000.000 đồng

+ Tài sản bán đấu giá là quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác tài sản gắn liền với đất, thửa đất số 11; tờ bản đồ số 4 tại địa chỉ: Tổ dân phố số 1, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang. Diện tích nhà đất: 93m2. Số bìa: CL 204053

Giá khởi điểm là 3.669.000.000 đồng

+ Tài sản bán đấu giá là toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 817, tờ bản đồ số: 25, có địa chỉ tại: La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định; theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC 429878, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: CH00121/1959 kèm theo QĐ số 11/QĐ-UBND ngày 05/01/2018, do UBND huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định cấp ngày 05/01/2018 mang tên ông Nguyễn Văn An và bà Ninh Thị Đoan.

Giá khởi điểm 3.078.100.000 đồng

+ Tài sản bán đấu giá là toàn bộ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 187, tờ bản đồ số: 25, có địa chỉ tại: xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định; theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số X 751530, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: …QSDĐ/ số 732 ngày 27/11/2001 QĐ.UB.UB huyện, do UBND huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định cấp ngày 27/09/2003 mang tên ông Nguyễn Văn An và bà Ninh Thị Đoan

Giá khởi điểm 3.402.200.000 đồng

+ Tài sản bán đấu giá là toàn bộ Quyền sử dụng đất tại thửa đất số: 818, tờ bản đồ số: 25, có địa chỉ tại: La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định; theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC 429877, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: CH00120/1960 kèm theo QĐ số 11/QĐ-UBND ngày 05/01/2018, do UBND huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định cấp ngày 05/01/2018; ngày 28/06/2021 tại Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Nam Định – Chi nhánh văn phòng đất đai huyện Ý Yên đã chứng nhận sang tên cho ông Nguyễn Văn Bằng và bà Lê Thị Hương Giang.

Giá khởi điểm 2.780.000.000 đồng

Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2017 và các tiêu chí khác do VPBank quyết định.

Nguồn: VPBank
Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay