Thứ hai, 24/06/2024
   

VNBA mời hội viên góp ý dự thảo về hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép lần đầu của TCTD phi ngân hàng

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) vừa có công văn gửi Tổng Giám đốc các tổ chức hội viên mời góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định về hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép lần đầu của tổ chức tín dụng (TCTD) phi ngân hàng.

Theo Công văn số 2338/TTGSNH4 ngày 23/05/2024 của Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tham gia ý kiến đối với Dự thảo Thông tư quy định hồ sơ, thủ tục cấp Giấy phép lần đầu của TCTD phi ngân hàng.

Theo Ngân hàng Nhà nước, Quốc hội đã thông qua Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024. Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước cần rà soát các Thông tư hướng dẫn có liên quan để bảo đảm nội dung sửa đổi cũng như các Điều, khoản tham chiếu phù hợp và thống nhất với Điều, khoản và nội dung quy định tương ứng tại Luật Các tổ chức tín dụng mới ban hành.

Theo đó, dự thảo Thông tư được xây dựng dựa trên các nguyên tắc kế thừa các nội dung có liên quan tại Thông tư 30/2015/TT-NHNN ngày 25/12/2015 (Thông tư 30). Trong đó, rà soát các Điều, khoản tương ứng của Thông tư 30 có tham chiếu Điều, khoản của Luật Các tổ chức tín dụng 2024 để chỉnh sửa các Điều, khoản của dự thảo Thông tư thống nhất với Điều, khoản của Luật Các tổ chức tín dụng 2024.

Bên cạnh đó, nghiên cứu chỉnh sửa các nội dung tương ứng tại Thông tư 30 đã được Luật Các TCTD 2024 sửa đổi, bổ sung. Đồng thời, làm cơ sở để TCTD phi ngân hàng triển khai thực hiện ngay sau khi Luật Các tổ chức tín dụng 2024 có hiệu lực thi hành. 

Cụ thể, dự thảo Thông tư được xây dựng 06 Chương với 24 Điều, gồm:

Chương I, quy định chung, có 6 Điều (từ Điều 1 đến Điều 6) về các nội dung như: Phạm vi điều chỉnh; Đối tượng áp dụng; Giải thích từ ngữ; Hình thức tổ chức của TCTD phi ngân hàng; Thời gian hoạt động; Vốn điều lệ.

Chương II, quy định về cấp đổi giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào giấy phép, với 06 Điều (từ Điều 7 đến Điều 12) quy định các nội dung như: Nguyên tắc cấp đổi Giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào giấy phép; Nguyên tắc lập hồ sơ cấp đổi giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào giấy phép; Hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào giấy phép; Thủ tục đề nghị cấp đổi giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào giấy phép; Nộp lệ phí cấp đổi giấy phép; Thông báo thông tin về cấp đổi, cấp bổ sung nội dung hoạt động giấy phép.

Chương III, quy định về tổ chức, quản trị, điều hành, kiểm soát, với 05 Điều (từ Điều 13 đến Điều 17) quy định các nội dung như: Tên, trụ sở chính của TCTD phi ngân hàng; Điều lệ, sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy định nội bộ; Ủy ban quản lý rủi ro và Ủy ban nhân sự; Chuyển nhượng phần vốn góp, mua lại phần vốn góp.

Chương IV, về hoạt động của TCTD phi ngân hàng có 03 Điều (Điều 18 đến Điều 20) quy định các nội dung như: Hoạt động của công ty tài chính; Hoạt động cho thuê vận hành; Phạm vi hoạt động đại lý bảo hiểm.

Chương V, về trách nhiệm của các tổ chức/đơn vị liên quan, với 02 Điều (Điều 21, Điều 22) quy định các nội dung như: Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước; Trách nhiệm của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Chương VI, quy định điều khoản thi hành, có 02 Điều (Điều 23, Điều 24) quy định các nội dung như: Hiệu lực thi hành và Tổ chức thực hiện.

Chi tiết dự thảo Thông tư và Bản thuyết minh quý hội viên xem tại đây. Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đề nghị các Công ty Tài chính hội viên tham gia ý kiến đối với Dự thảo Thông tư này.

Văn bản góp ý của Quý hội viên (bao gồm cả file word) xin gửi về Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam theo địa chỉ email: lehoanghiep1511@gmail.com trước ngày 29/5/2024 để tổng hợp (Điện thoại: 0395.646.500 - Mr. Hoàng Hiệp).

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý hội viên.

PLNV

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay