Thứ hai, 15/04/2024
   

VietBank thu giữ tài sản bảo đảm tại tỉnh Bình Dương

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) thông báo thu giữ tài sản tại phường Thái Hòa, TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại hợp đồng thế chấp đã ký kết theo quy định của pháp luật.

Theo đó, tài sản thu giữ là thửa đất số 969, tờ bản đồ số 11, phường Thái Hòa, TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; Diện tích thửa đất là 160m2 đất ở, 720,6m2 đất trồng cây lâu năm theo giấy chứng nhận số phát hành DG 635985. Số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS10753 do Sở TN&MT tỉnh Bình Dương cấp ngày 28/8/2022. Chủ sở hữu/sử dụng là bà Dương Thị Ánh Hoa.

Thời gian tiến hành thu giữ tài sản từ 10h giờ 00 phút, ngày 25/12/2023, tại nơi có tài sản bảo đảm.

Lý do Vietbank tiến hành thu giữ tài sản là bà Dương Thị Ánh Hoa không hoàn thành nghĩa vụ trả nợ vay nên ngân hàng thực hiện thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý, thu hồi nợ vay.

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay