Thứ tư, 28/02/2024
   
   

Thực trạng thi hành án tín dụng ngân hàng, biện pháp giải quyết đối với các vụ việc tồn đọng...

Sáng ngày 14/12, tại Khách sạn SaiGon Grand Hotel, số 8 Đồng Khởi, Quận 1, TP HCM, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp với Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) và Tập đoàn Tài chính quốc tế (IFC) tổ chức Tọa đàm “Thực trạng thi hành án tín dụng ngân hàng, biện pháp giải quyết đối với các vụ việc tồn đọng và đề xuất hoàn thiện pháp luật về thi hành án tín dụng ngân hàng”.

Hoạt động thi hành án dân sự có vai trò quan trọng, nhằm bảo đảm bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án được thi hành theo đúng quy định của pháp luật, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người được thi hành án (bên có quyền).

Căn cứ các quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Chính phủ, Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án, công tác thi hành án tín dụng ngân hàng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần khơi thông dòng vốn tín dụng cho nền kinh tế.

Để tiếp tục tháo gỡ cho các Ngân hàng trong quá trình thi hành án tín dụng ngân hàng, nhất là đối với các vụ việc tồn đọng nhiều năm chưa được xử lý tại TP. Hồ Chí Minh - địa bàn trọng điểm, tập trung nhiều vụ việc thi hành án nhất cả nước, Hiệp hội Ngân hàng tiếp tục phối hợp với Tổng Cục thi hành án - Bộ Tư pháp tổ chức Tọa đàm về thực trạng thi hành án tín dụng ngân hàng, biện pháp giải quyết đối với các vụ việc tồn đọng.

Toạ đàm sẽ tập trung vào các nội dụng chính sau:

Thứ nhất, các tổ chức tín dụng báo cáo về vướng mắc hiện nay liên quan đến thi hành án tín dụng ngân hàng tại địa bàn TP. Hồ Chí Minh, các vụ việc còn tồn đọng chưa được giải quyết.

Thứ hai, các cơ quan thi hành án, cơ quan có thẩm quyền trao đổi về: Thực trạng giải quyết thi hành án tín dụng ngân hàng và biện pháp giải quyết đối với các vụ việc đang tồn đọng nhiều năm hiện nay; Đánh giá quy định pháp luật về thi hành án và kiến nghị, đề xuất hoàn thiện quy định pháp luật...

Thứ ba, đề xuất các giải pháp tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ thi hành án, giúp nâng cao hiệu quả xử lý tài sản bảo đảm, xử lý nợ xấu của các ngân hàng tại địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian: 1 buổi sáng, từ 08h30’ ngày 14/12/2023 (sáng thứ Năm)

Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

Thành phần tham dự tọa đàm, có đại diện Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp); Vụ Nghiệp vụ 1, Tổng cục Thi hành án dân sự; Vụ Pháp luật dân sự - Kinh tế (Bộ Tư pháp); Cục Thi hành án dân sự TP. Hồ Chí Minh và đại diện lãnh đạo 9 Chi cục Thi hành án trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Đại diện lãnh đạo Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh; Đại diện lãnh đạo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam; CLB Pháp chế Ngân hàng; CLB AMC; đại diện các tổ chức tín dụng hội viên Hiệp hội Ngân hàng; Đại diện Tập đoàn Tài chính quốc tế (IFC); 

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam trân trọng kính mời đại diện lãnh đạo các tổ chức hội viên VNBA tham dự và phát biểu.

VNBA
Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay