Thứ tư, 24/04/2024
   

Quy định mới về hệ thống mã ngân hàng dùng cho hoạt động nghiệp vụ

Ngày 28/12/2023, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 18/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 17/2015/TT-NHNN ngày 21/10/2015, quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng. Thông tư số 18/2023/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2024.

Theo đó, Thông tư số 18/2023/TT-NHNN đã sửa đổi quy định về hoạt động của tổ chức tài chính vi mô phù hợp với thực tế nhằm tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp khi khai, nộp chứng từ.

Đơn cử, theo các quy định hiện hành, Ngân hàng Nhà nước không còn thủ tục chấp thuận hoặc không chấp thuận việc thay đổi tên chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng thương mại trong nước. Tuy nhiên, Thông tư số 17/2015/TT-NHNN vẫn còn quy định về hồ sơ thủ tục về việc này. Vì vậy, đã làm khó khăn và không khả thi cho các tổ chức tín dụng khi thực hiện.

Về quản lý và cấp mã ngân hàng, hiện toàn hệ thống có 6.563 mã ngân hàng, trong đó có 6.179 mã ngân hàng đã sử dụng, còn lại đã được hủy bỏ.

Theo đó, Thông tư số 18/2023/TT-NHNN cũng đã cắt giảm một số loại hồ sơ, quy định về hồ sơ trong thực hiện các thủ tục hành chính. Bộ phận giải quyết thủ tục hành chính sẽ thực hiện xác minh nội bộ với các đơn vị liên quan hoặc truy cập hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia để xác minh thông tin.

Chi tiết Thông tư số 18/2023/TT-NHNN xem tại đây.

T.H

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay