Thứ hai, 11/12/2023
   

Ngân hàng NCB bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 18/11/2023, Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã thông qua quyết định miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025…
Ngân hàng NCB
Quang cảnh Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 của NCB

Cụ thể, Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 của NCB, có 16 cổ đông tham dự họp trực tiếp và 52 cổ đông tham dự họp thông qua người đại diện theo ủy quyền. Tổng số cổ đông tham dự họp là 68 đại diện cho 510.603.058 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,703% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo đó, Đại hội đã nhất trí bầu bổ sung 2 thành viên Hội đồng quản trị mới là ông Dương Thế Bằng có số phiếu tán thành là 507.912.244 phiếu (chiếm tỷ lệ 99,270%) và bà Nguyễn Thị Hài Hòa có số phiếu tán thành là 507.886.244 phiếu (chiếm tỷ lệ 99,264%).

Trong đó, ông Dương Thế Bằng có trình độ cử nhân Đại học Kỹ thuật Truyền Thông và Tin học Moskva tại Liên bang Nga. Ông Bằng đã có hơn 20 năm công tác và điều hành tại các doanh nghiệp quy mô lớn ở nhiều lĩnh vực ở vai trò thành viên Hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành.

Bà Nguyễn Thị Hài Hòa có trình độ cử nhân Kinh tế - Đại học Ngoại thương. Bà Hòa từng công tác tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong mảng tài chính, tín dụng tại các doanh nghiệp lớn trong nước.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025, đối với ông Nguyễn Tiến Dũng và bà Trương Lệ Hiền, thành viên Hội đồng quản trị theo tờ trình số 19/2023/TTr-HĐQT, với tỷ lệ 99,263% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Trước đó, ông Nguyễn Tiến Dũng đã có đơn từ nhiệm vì lý do sức khỏe và bà Trương Lệ Hiền cũng có đơn từ nhiệm vì kế hoạch cá nhân. Tuy nhiên, bà Trương Lệ Hiền sẽ tiếp tục đóng góp cho NCB với vai trò Cố vấn Cấp cao của Chủ tịch Hội đồng quản trị NCB. Đồng thời, Hội đồng quản trị cũng bổ nhiệm bà Hoàng Thu Trang là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, bà Trang sẽ thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc kể từ 18/11/2023.

Như vậy, Hội đồng quản trị NCB sẽ có 5 thành viên, gồm bà Bùi Thị Thanh Hương, bà Hoàng Thu Trang, bà Trịnh Thanh Mai, ông Dương Thế Bằng và bà Nguyễn Thị Hài Hòa.

Ngoài kiện toàn nhân sự cấp cao, Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 của NCB cũng thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ ngân hàng về thông tin địa chỉ trụ sở chính theo tờ trình số 18/2023/TTr-HĐQT với tỷ lệ 99,996%, Đại hội cũng phê duyệt danh sách và lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ cho năm tài chính 2024 theo tờ trình số 07/2023/TTr-BKS.

Theo NCB
Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay