Thứ sáu, 19/07/2024
   

MB bầu bổ sung 7 nhân sự vào hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị mới của MB gồm 11 người trong đó vừa bổ sung thêm 7 nhân sự mới, và một thành viên độc lập.

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2024- 2029 của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tổ chức ngày 15/6 tại Hội sở MB, Hà Nội. Tại đại hội, các cổ đông MB thông qua số lượng và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

Bốn thành viên Hội đồng quản trị tiếp tục tham gia nhiệm kỳ mới gồm: ông Lưu Trung Thái, Chủ tịch Hội đồng quản trị MB; bà Vũ Thị Hải Phượng, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị và hai thành viên Hội đồng quản trị là bà Vũ Thái Huyền và ông Lê Viết Hải.

Ông Lưu Trung Thái, Chủ tịch Hội đồng quản trị MB
Ông Lưu Trung Thái, Chủ tịch Hội đồng quản trị MB phát biểu trong Đại hội đồng cổ đông ngày 15/6. Ảnh: MB

7 nhân sự mới tham gia vào Hội đồng quản trị gồm: ông Phạm Như Ánh, Tổng giám đốc; ông Vũ Thành Trung, thành viên ban điều hành; bà Nguyễn Thị Hải Lý, trưởng ban đầu tư tài chính; ông Phạm Doãn Cương; ông Vũ Xuân Nam; bà Hoàng Thị Thu Hiền; ông Hoàng Văn Sâm là thành viên độc lập. Các nhân sự mới chủ yếu thuộc thế hệ 8x, người trẻ nhất là ông Vũ Xuân Nam, sinh năm 1987.

Cơ cấu ban kiểm soát gồm 5 thành viên gồm: bà Lê Thị Lợi, Trưởng ban kiểm soát, bà Nguyễn Thị An Bình, Phó trưởng ban kiểm soát và Đỗ Thị Tuyết Mai tiếp tục tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới. Hai thành viên Ban kiểm soát mới là bà Nguyễn Thị Nguyệt Hà và ông Đỗ Văn Tiến.

Thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 của MB
Thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 của MB. Ảnh: MB

Theo MB, các nhân sự có trình độ chuyên môn cao, uy tín và có kinh nghiệm trong quản trị và điều hành doanh nghiệp. Việc lựa chọn cũng đảm bảo tính đa dạng về kinh nghiệm, độ tuổi, giới tính; tính độc lập, có tính kế thừa cũng như đáp ứng các tiêu chuẩn phù hợp về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và văn hóa làm việc tại Ngân hàng.

Giai đoạn 2024-2029, Hội đồng quản trị MB kiên định mục tiêu chuyển đổi số để trở thành "Doanh nghiệp số, tập đoàn tài chính dẫn đầu". Tập đoàn ưu tiên xây dựng các mục tiêu phát triển bền vững, củng cố chất lượng các mặt hoạt động, đầu tư nguồn lực, các nền tảng cho chiến lược phát triển dài hạn. MB tiếp tục bám sát các mục tiêu chiến lược giai đoạn 2022 - 2026, hướng đến mục tiêu vào top 3 ngân hàng đạt các chỉ số về hiệu quả và an toàn; chỉ tiêu quy mô và lợi nhuận trước thuế cao hơn bình quân ngành.

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay