Chủ nhật, 10/12/2023
   

LPBank Phú Thọ thu giữ tài sản bảo đảm tại tỉnh Phú Thọ

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Phú Thọ (LPBank Phú Thọ) thông báo thu giữ tài sản tại tỉnh Phú Thọ để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại hợp đồng thế chấp đã ký kết theo quy định của pháp luật.

Theo đó, tài sản thu giữ là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 552, tờ bản đồ 27, địa chỉ: Khu 2 - xã Lương Lỗ - huyện Thanh Ba - tỉnh Phú Thọ theo Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT 967986 do Uỷ ban Nhân dân huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ cấp ngày 21/02/2020. Tên chủ sở hữu là ông Lê Sơn Tùng và bà Nguyễn Thị Khuy.

Thời gian tiến hành thu giữ tài sản từ 9h00 ngày 04/12/2023, tại khu 2 - xã Lương Lỗ - huyện Thanh Ba - tỉnh Phú Thọ. Lý do LPBank Phú Thọ tiến hành thu giữ tài sản là ông Lê Sơn Tùng và bà Nguyễn Thị Khuy không hoàn thành nghĩa vụ trả nợ vay theo hợp đồng tín dụng số HĐTD25B202031 ngày 25/02/2020 nên ngân hàng thực hiện thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý, thu hồi nợ vay.

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay