Thứ ba, 25/06/2024
   

IVB Bình Dương chuyển địa điểm phòng giao dịch Mỹ Phước II

Từ 27/05/2023, Ngân hàng TNHH Indovina - Chi nhánh Bình Dương (IVB Bình Dương) chính thức chuyển địa điểm hoạt động phòng giao dịch Mỹ Phước II tới địa chỉ lô D, ô số 1, khu phố trung tâm thương mại Mỹ Phước 2, phường Mỹ Phước, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
phòng giao dịch Mỹ Phước II

Theo đó, phòng giao dịch khi chuyển sang địa điểm mới thì tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt vẫn được giữ nguyên là Ngân hàng TNHH Indovina - Chi nhánh Bình Dương - Phòng giao dịch Mỹ Phước II. Đồng thời, có số điện thoại giao dịch là 0274 3556283 và số fax là 0274 3556287.

Trước khi chuyển sang địa điểm mới, phòng giao dịch Mỹ Phước II có địa chỉ tại lô D, ô số 1, khu phố trung tâm thương mại Mỹ Phước 2, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Theo IVB
Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay