Thứ hai, 15/04/2024
   

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tích cực thúc đẩy tăng trưởng xanh, ngân hàng xanh

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã tổ chức các chương trình đào tạo, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản trị điều hành về "tăng trưởng xanh, tín dụng xanh, ngân hàng xanh" cho các Ngân hàng hội viên
Quang cảnh tọa đàm “Ngân hàng xanh – Kinh nghiệm quốc tế và giải pháp cho các tổ chức tín dụng Việt Nam” do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức mới đây
Quang cảnh tọa đàm “Ngân hàng xanh – Kinh nghiệm quốc tế và giải pháp cho các tổ chức tín dụng Việt Nam” do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức mới đây

Báo cáo về tình hình triển khai tăng trưởng xanh năm 2023 của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, hiện nay các ngân hàng đóng vai trò lớn trong việc thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh, quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng. Là một trong những trụ cột chính của hệ thống tài chính xanh, tín dụng xanh đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn vốn cần thiết nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, giai đoạn 2017-2022, dư nợ cấp tín dụng của hệ thống đối với các lĩnh vực xanh có mức tăng trưởng dư nợ bình quân đạt trên 23%/năm. Đến 30/6/2023, dư nợ cấp tín dụng xanh đạt gần 528,3 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng khoảng 4,2% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. 

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, hoạt động của hệ thống ngân hàng phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu còn gặp phải một số khó khăn như sau: Các dự án đầu tư xanh cần thời gian hoàn vốn dài, chi phí đầu tư lớn, rủi ro thị trường cao trong khi đó nguồn vốn huy động chủ yếu là vốn ngắn hạn, huy động theo cơ chế thương mại có chi phí cao; Thiếu hướng dẫn chuyên ngành của các cơ quan chuyên môn về danh mục các ngành, lĩnh vực xanh với tiêu chí cụ thể (quy định, tiêu chuẩn/điều kiện về danh mục các ngành/lĩnh vực xanh) làm cơ sở để Ngân hàng Nhà nước làm cơ sở định hướng, khuyến khích  các tổ chức tín dụng (TCTD) tập trung nguồn lực cấp tín dụng cho các lĩnh vực xanh...

Tại Quyết định 882/QĐ-TTg ngày 1/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, theo đó giao Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (chủ trì) thực hiện các chương trình đào tạo, tập huấn và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản trị điều hành về tăng trưởng xanh, tín dụng, ngân hàng xanh. 

Để đảm bảo và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao của Hiệp hội Ngân hàng tại Quyết định 882/QĐ-TTg, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã tổ chức các chương trình đào tạo, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản trị điều hành về tăng trưởng xanh, tín dụng, ngân hàng xanh cho các ngân hàng hội viên.

Các chương trình hội thảo, tọa đàm đã được thực hiện thành công như:  Chương trình đào tạo về "Tài chính xanh" cho một số tổ chức hội viên của Hiệp hội Ngân hàng tháng 11/2023;  Khoá đào tạo về "Tài chính bền vững" trong đó có Tài chính xanh cho các tổ chức hội viên...Ngoài ra, Hiệp hội Ngân hàng tham dự và góp ý kiến đề xuất kiến nghị hoàn thiện về cơ chế chính sách về tăng trưởng xanh, phát triển bền vững do các Bộ ngành tổ chức; Có văn bản phổ biến và khuyến khích các tổ chức hội viên tham dự Chương trình “Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững năm 2023” do Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam tổ chức tháng 8/2023; Thường xuyên có văn bản kêu gọi các tổ chức hội viên tích cực thực hiện các chủ trương chính sách của Nhà nước, trong đó có Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, phát triển bền vững...

Trên cơ sở bám sát các mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và các Đề án, Chiến lược, Kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh, thời gian tới, ngành Ngân hàng tiếp tục thực hiện các giải pháp, chính sách nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh, tín dụng xanh, ngân hàng xanh góp phần hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế. Về phía Hiệp hội Ngân hàng, năm 2024 sẽ tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức quốc tế thực hiện các chương trình đào tạo, tập huấn và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản trị điều hành về tăng trưởng xanh, tín dụng, ngân hàng xanh cho các TCTD hội viên. 

Nhằm đẩy nhanh tăng trưởng xanh, Hiệp hội Ngân hàng có một số kiến nghị như sau:

* Đề nghị Chính phủ và các Bộ ngành liên quan có chính sách thúc đẩy phát triển các kênh tài chính xanh khác như thị trường trái phiếu xanh, thị trường các-bon nhằm tạo kênh huy động vốn cho các chủ đầu tư có thêm nguồn lực triển khai các dự án xanh bên cạnh nguồn vốn tín dụng xanh của các TCTD. Đồng thời đẩy mạnh các giải pháp huy động nguồn lực quốc tế hỗ trợ tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành Quyết định phê duyệt Danh mục phân loại dự án được cấp tín dụng xanh, phát hành trái phiếu xanh.

* Đề nghị Bộ Tài nguyên và môi trường tổ chức các chương trình tập huấn đào tạo về việc đánh giá, thẩm định tiêu chí môi trường đối với các dự án đầu tư tạo điều kiện thuận lợi cho các TCTD trong việc thẩm định cấp tín dụng cho các dự án xanh.

* Đề nghị Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn các TCTD thực hiện quản lý rủi ro môi trường theo Thông tư số 17/2022/TT-NHNN, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình TCTD xây dựng quy định nội bộ; Sớm hướng dẫn các TCTD cấp tín dụng xanh đối với Danh mục phân loại xanh quốc gia sau khi Thủ tướng Chính phủ có Quyết định phê duyệt Danh mục; Tích cực triển khai công tác đào tạo nâng cao năng lực cho các TCTD trong triển khai công cụ tài chính xanh hiệu quả.

PV

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay