Thứ hai, 15/04/2024
   

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam mời hội viên góp ý dự thảo một số Nghị định

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa có công văn gửi Tổng Giám đốc các tổ chức hội viên về việc góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đất đai và một số Dự thảo Nghị định liên quan về đất đai.
Luật Đất đai

Theo Công văn số 1137/NHNN-PC ngày 19/02/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã đề nghị Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam góp ý các dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đất đai. Vì vậy, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đề nghị các Tổ chức hội viên tham gia ý kiến đối với các dự thảo Nghị định như: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai; Nghị định quy định về bồi dưỡng, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định quy định về giá đất (Chi tiết dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định quý hội viên xem tại đây).

Văn bản góp ý của quý hội viên (bao gồm cả file word) xin gửi về Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam theo địa chỉ e-mail: minhthu300999@gmail.com trước ngày 27/02/2024 để Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổng hợp và gửi Ngân hàng Nhà nước (Điện thoại liên hệ: 0339120916 - Ms Minh Thu).

PLNV

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay