Thứ hai, 27/05/2024
   

Giải đáp, hướng dẫn thực hiện Thông tư số 11/2021/TT-NHNN

Ngày 12/4/2022, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản số 2156/NHNN-TTGSNH về việc Giải đáp, hướng dẫn thực hiện Thông tư số 11/2021/TT-NHNN.

Ngày 12/4/2022, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản số 2156/NHNN-TTGSNH về việc Giải đáp, hướng dẫn thực hiện Thông tư số 11/2021/TT-NHNN.

Văn bản nêu rõ, để đảm bảo thực hiện thống nhất Thông tư 11 trong toàn hệ thống tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, trên cơ sở ý kiến của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong quá trình thực hiện, Ngân hàng Nhà nước có ý kiến cụ thể tại Bản giải đáp, hướng dẫn thực hiện Thông tư 11.

Trang tin Điện tử Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam xin dẫn lại Bản giải đáp, hướng dẫn để các tổ chức tín dụng hội viên tham khảo, triển khai thực hiện đúng yêu cầu của cơ quan quản lý.

Bản giải đáp, hướng dẫn thực hiện Thông tư số 11/2021/TT-NHNN ngày 30/7/2021 của Ngân hàng Nhà nước quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Đính kèm Công văn số 2156/NHNN-TTGSNH ngày 12/4/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay