Thứ sáu, 19/07/2024
   

Dự báo lãi suất cho vay tiếp tục giảm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

Theo kết quả điều tra “Xu hướng kinh doanh của các TCTD quý III/2024” vừa được Vụ Dự báo, Thống kê, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) công bố, nhiều TCTD đã hoặc dự kiến tăng nhẹ lãi suất huy động, tuy nhiên, tính chung cả năm 2024 vẫn dự kiến giảm nhẹ lãi suất huy động so với cuối năm ngoái, trong khi dự kiến giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.
Dự báo lãi suất cho vay
Dự báo lãi suất cho vay tiếp tục giảm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

Kết quả điều tra về xu hướng kinh doanh của NHNN vừa được công có khoảng 70 - 75,5% TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh sẽ khả quan hơn trong quý III và cả năm 2024. Tính trong cả năm 2024, 86,2% TCTD kỳ vọng lợi nhuận trước thuế tăng trưởng dương so với năm 2023, bên cạnh đó, vẫn có 11% TCTD lo ngại lợi nhuận tăng trưởng âm và 2,8% ước tính lợi nhuận không thay đổi.

Các TCTD cho biết nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng (nhu cầu gửi tiền, sử dụng dịch vụ thanh toán, thẻ và nhu cầu thanh toán) chỉ phục hồi nhẹ trong quý II/2024, thấp hơn nhiều so với mức kỳ vọng. Trong đó, nhu cầu gửi tiền, sử dụng dịch vụ thanh toán và thẻ được nhận định “cải thiện” nhiều hơn so với nhu cầu vay vốn trong cùng kỳ.

Tại thời điểm cuối quý II/2024, nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp được nhận định cao hơn nhu cầu vay vốn của khách hàng cá nhân và TCTD khác.

Các TCTD dự báo nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng có thể “cải thiện” tốt hơn trong quý III/2024 so với quý II/2024 và trong năm 2024 so với năm 2023 khi nền kinh tế có nhiều diễn biến tích cực và phục hồi, trong đó nhu cầu vay vốn được kỳ vọng cải thiện nhiều hơn nhu cầu gửi tiền và thanh toán.

Kết quả điều tra cho thấy, nhiều TCTD đã hoặc dự kiến tăng nhẹ lãi suất huy động, tuy nhiên, tính chung cả năm 2024 vẫn dự kiến giảm nhẹ lãi suất huy động so với cuối năm ngoái. Các TCTD cũng dự kiến giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận tín dụng, đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh.

Theo kết quả điều tra kỳ này, trong 2 tháng đầu quý II/2024, các TCTD cho biết, tiếp tục điều chỉnh giảm giá bình quân các sản phẩm, dịch vụ nhưng với xu hướng thu hẹp dần. Trong đó, các TCTD cho biết đã điều chỉnh giảm lãi suất biên hơn so với phí dịch vụ. Giá bình quân các sản phẩm, dịch vụ được các TCTD dự kiến giữ ổn định trong quý III/2024, cả năm 2024 và được dự báo tăng nhẹ trở lại trong năm 2025.

Tại thời điểm cuối quý II/2024, nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp được nhận định cao hơn nhu cầu vay vốn của khách hàng cá nhân và TCTD khác. Các TCTD dự báo nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng có thể “cải thiện” tốt hơn trong quý III/2024 so với quý II/2024 và trong năm 2024 so với năm 2023 khi nền kinh tế có nhiều diễn biến tích cực và phục hồi, trong đó nhu cầu vay vốn được kỳ vọng “cải thiện” nhiều hơn nhu cầu gửi tiền và thanh toán.

Theo nhận định của các TCTD, thanh khoản của hệ thống ngân hàng trong quý II/2024 vẫn duy trì trạng thái “tốt”, có cải thiện, gần đạt mức dự báo ở kỳ trước. Các TCTD dự báo tình hình thanh khoản sẽ tiếp tục cải thiện trong qúy III/2024 và cả năm 2024 so với năm 2023.

Về huy động vốn, kết quả điều tra cho biết, huy động vốn toàn hệ thống được kỳ vọng tăng bình quân 3,3% trong quý III/2024 và tăng 10,1% trong năm 2024, điều chỉnh cao hơn mức dự báo 9,9% ghi nhận tại kỳ điều tra trước.

Dư nợ tín dụng toàn hệ thống được kỳ vọng tăng bình quân 3,7% trong quý III/2024 và tăng 14,1% trong năm 2024, điều chỉnh tăng 0,47% so với mức dự báo 13,6% tại kỳ điều tra trước.

Các TCTD cho biết tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng tiếp tục có biểu hiện “tăng nhẹ” trong quý II/2024, chưa đạt được kỳ vọng “giảm nhẹ” như kết quả tại thời điểm quý I/2024. Tuy nhiên, các TCTD kỳ vọng tỷ lệ nợ xấu có thể giảm trong quý III/2024.

Cùng với đó, mặt bằng rủi ro tổng thể của các nhóm khách hàng được nhận định tiếp tục tăng trong quý II/2024 và dự báo tiếp tục xu hướng “tăng nhẹ” trong quý III.

Đánh giá tổng thể năm 2024, các TCTD dự báo mặt bằng rủi ro tổng thể của các nhóm khách hàng tiếp tục tăng nhẹ, nhưng tốc độ tăng mặt bằng rủi ro đã chậm lại nhiều so với năm 2023

Kết quả điều tra cũng cho thấy, nhiều TCTD đã hoặc dự kiến tăng nhẹ lãi suất huy động, tuy nhiên tính chung cả năm 2024 vẫn dự kiến giảm nhẹ lãi suất huy động so với cuối năm ngoái, trong khi dự kiến giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Các TCTD cho biết đã điều chỉnh giảm lãi suất biên hơn so với phí dịch vụ. Giá bình quân các sản phẩm, dịch vụ được các TCTD dự kiến giữ ổn định trong quý III, cả năm 2024 và được dự báo tăng nhẹ trở lại trong năm 2025.

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay