Thứ sáu, 14/06/2024
   

BIDV triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2024

Ngày 6/1, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2024, với các chỉ tiêu đều đạt kế hoạch Ngân hàng Nhà nước và Đại hội đồng cổ đông giao.
kinh doanh năm 2024
Quang cảnh Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2024 của BIDV

Năm 2023, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và biến động bất định của thị trường, tuy nhiên bằng nỗ lực, quyết tâm, tinh thần đoàn kết của toàn hệ thống, hoạt động của BIDV diễn ra an toàn, thông suốt; hoàn thành thắng lợi, đồng bộ, toàn diện các mục tiêu về quy mô, cơ cấu, chất lượng, hiệu quả và phát triển thể chế. Giá trị cổ phiếu tăng trưởng 26,4%; vốn hóa đạt 10,5 tỷ USD, đứng thứ 2 thị trường. BIDV tiếp tục phát huy vai trò là Ngân hàng thương mại Nhà nước lớn, chủ động, quyết liệt triển khai các các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, xã hội, cộng đồng...

Theo đó, tính đến hết 31/12/2023, các chỉ tiêu kinh doanh của BIDV đều đạt kế hoạch Ngân hàng Nhà nước và Đại hội đồng cổ đông giao: Tổng tài sản đạt 2,26 triệu tỷ đồng; tiếp tục giữ vững vị thế là Ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô tổng tài sản lớn nhất tại Việt Nam; Huy động vốn đạt 1,89 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 16,5%; Dư nợ tín dụng đạt 1,75 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 16,66%, đảm bảo giới hạn Ngân hàng Nhà nước giao.

Tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 11/2021/TT-NHNN kiểm soát ở mức 1,1%. Trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ theo quy định. Tỷ lệ trang trải nợ xấu (dư quỹ DPRR tín dụng/dư nợ xấu) đạt 192%.

Lợi nhuận trước thuế khối ngân hàng thương mại đạt 26.750 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt trên 27.400 tỷ đồng. Qua đó, đã nộp Ngân sách Nhà nước trên 6.200 tỷ đồng, thuộc nhóm các doanh nghiệp dẫn đầu về nộp thuế thu nhập doanh nghiệp; đảm bảo quyền lợi cổ đông và thu nhập cho người lao động.

Giá trị cổ phiếu tăng trưởng 26,4%, với vốn hóa đạt 10,5 tỷ USD, đứng thứ 2 thị trường. Hoạt động các công ty con, công ty liên doanh đạt kết quả tích cực. Lợi nhuận trước thuế Khối Công ty con đạt 1.290 tỷ đồng, Khối Liên doanh đạt 945 tỷ đồng.

Năm 2024, BIDV quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm với các chỉ tiêu chính: Dư nợ tín dụng điều hành theo giới hạn tín dụng Ngân hàng Nhà nước giao, dự kiến tăng 14%; Huy động vốn điều hành phù hợp với sử dụng vốn, đảm bảo an toàn thanh khoản, hiệu quả; Kiểm soát tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 11 ở mức ≤1,4%...

Theo BIDV
Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay