Thứ sáu, 19/07/2024
   

Bac A Bank chốt danh sách trái chủ lần 2 (đợt 1) để đăng ký chứng khoán tập trung tại VSD

Ngân hàng Bắc Á (Bac A Bank; mã trái phiếu: BAB) thông báo, ngày 28/06/2024, sẽ là ngày chốt danh sách trái chủ (Người sở hữu trái phiếu) để thực hiện đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
Bac A Bank chốt danh sách trái chủ lần 2 (đợt 1)

Việc chốt danh sách trái chủ của BAB nhằm đăng ký chứng khoán tập trung tại VSD và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, các trái phiếu do BAB phát hành 17/06/2024, có mã trái phiếu là BAB201-07L, BAB201-07C, với ngày đáo hạn là 17/06/2031 và mã BAB201-08C ngày đáo hạn là 17/06/2032. Trong đó, có 9.000.000 trái phiếu BAB201-07L (tương đương 900.000.000.000 đồng), 6.000.000 trái phiếu BAB201-07C (tương đương 600.000.000.000 đồng) và 5.000.000 trái phiếu BAB201-08C (tương đương 500.000.000.000 đồng).

Vì vậy, trái chủ có nhu cầu thay đổi thông tin nhận diện người sở hữu hãy thực hiện thay đổi tại các điểm giao dịch của Bac A Bank, chậm nhất vào ngày 28/6/2024.

Sau khi trái phiếu của Bac A Bank được chấp thuận đăng ký tập trung tại VSD và được niêm yết trên HNX, để thực hiện các giao dịch liên quan đến trái phiếu của BAB, nhà đầu tư/trái chủ phải mở tài khoản lưu ký, thực hiện lưu ký trái phiếu (nếu có) tại các thành viên lưu ký theo quy định hiện hành.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay