Thứ tư, 24/04/2024
   

Vietcombank hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023

Ngày 06/01/2024, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng và hoạt động kinh doanh năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.
kế hoạch năm
Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Tổng Giám đốc Vietcombank phát biểu

Năm 2023, Vietcombank đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm. Theo đó, huy động vốn đạt gần 1,41 triệu tỷ đồng, tăng 12,1% so với năm 2022. Dư nợ tín dụng đạt gần 1,27 triệu tỷ đồng, tăng 10,6% so với năm 2022.

Chất lượng nợ được kiểm soát, tỷ lệ nợ xấu xấp xỉ 0,97%, tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu đạt gần 280%. Chỉ số ROAA và ROAE duy trì ở mức cao, tương ứng là 1,78% và 21,68%. Kết quả, đạt lợi nhuận trước thuế hoàn thành kế hoạch được giao.

Đặc biệt, tổng nộp ngân sách nhà nước năm 2023 đạt gần 11.200 tỷ đồng. Qua đó, Vietcombank tiếp tục là một trong những doanh nghiệp có đóng góp lớn nhất cho ngân sách nhà nước.

Về miễn giảm phí và lãi, duy trì mặt bằng lãi suất thấp nhất để hỗ trợ khách hàng phục hồi phát triển kinh doanh. Vietcombank tiếp tục thể hiện vai trò tiên phong trong thực hiện các chủ trương, định hướng lớn của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và Đảng uỷ khối doanh nghiệp Trung ương.

Trong đó, chủ động điều chỉnh giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh. Với nhiều chiến dịch giảm lãi suất cho vay trong suốt cả năm 2023, Vietcombank đã giảm gần 5.800 tỷ đồng cho khoảng 290.000 khách hàng, quy mô dư nợ vay lên tới hơn 1,1 triệu tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Vietcombank cũng tích cực tham gia cơ cấu lại và phục hồi tổ chức tín dụng yếu kém, góp phần đảm bảo an ninh tiền tệ, an toàn hệ thống. Đồng thời, điều hành tăng trưởng tín dụng tập trung cho vay nhóm ngành mở rộng, nhóm khách hàng có năng lực tài chính, có khả năng chống đỡ rủi ro.

Cũng trong năm 2023, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập (1/4/1963 - 1/4/2023), với những thành tích đặc biệt xuất sắc đã đạt được, Vietcombank đã vinh dự được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. Đây chính là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước đối với những nỗ lực bền bỉ, những cống hiến quan trọng của Vietcombank với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong suốt 60 năm qua.

Cùng với việc lãnh đạo hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ chính trị, trong năm qua, Đảng ủy Vietcombank đã hoàn thành sớm việc thành lập Đảng bộ toàn ngân hàng, tiếp nhận 45 tổ chức đảng với 2.458 đảng viên từ các Đảng bộ địa phương. Đồng thời, tiếp nhận 44 tổ chức đoàn của các chi nhánh với tổng số 2.805 đoàn viên. Ngoài ra, tiếp tục duy trì mối quan hệ gắn kết với Đảng bộ các cấp tại địa bàn hoạt động, là cầu nối của Đảng bộ Vietcombank với cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương.

Với những kết quả toàn diện đã đạt được, Đảng bộ Vietcombank đã vinh dự được Ban Thường vụ ĐUK DNTW xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 - là Đảng bộ duy nhất (lần thứ 6) liên tiếp được vinh dự xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ghi nhận kết quả hoạt động chung của Vietcombank cũng như những nỗ lực cố gắng của các tập thể và cá nhân trong thi đua hoàn thành nhiệm vụ được giao, Thủ tướng Chính phủ đã ký các quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân như: Tặng Cờ thi đua; Tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”; Tặng bằng khen...

Sang năm 2024, Vietcombank đặt trọng tâm bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của ngành ngân hàng. Đồng thời, kết nối với mục tiêu chiến lược phát triển Vietcombank đến năm 2025, tầm nhìn 2030 và quán triệt phương châm hành động: “Chuyển đổi, Hiệu quả, Bền vững”, quan điểm chỉ đạo điều hành “Trách nhiệm - Quyết liệt - Sáng tạo”, hệ thống Vietcombank sẽ tập trung vào các định hướng lớn, quyết tâm triển khai thành công các mục tiêu đã đề ra.

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay