Thứ năm, 18/07/2024
   

VIB tuyển dụng các vị trí Phát triển sản phẩm năm 2024

VIB tuyển dụng các vị trí trong năm 2024 với chế độ đãi ngộ hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh, môi trường làm việc chuyên nghiệp, không gian hiện đại.

VIB tuyển dụng các vị trí Phát triển sản phẩm: Chuyên gia Sản phẩm Quản lý dòng tiền; Digital Card Product; Chuyên viên cao cấp Phân tích Dữ liệu Thẻ; Giám đốc Thúc đẩy Kinh doanh Thẻ; Chuyên gia Quản lý Danh mục Thẻ; Chuyên gia/CVCC Quan hệ Đối tác Thẻ; Chuyên gia Phát triển Giải pháp Khách hàng kinh doanh; Chuyên gia Quản lý Trải nghiệm Khách hàng Thẻ.

Thời hạn tuyển dụng: 29/02/202431/03/2024

Chi tiết tuyển dụng xem:Tại đây.

VIB tuyển dụng
VIB tuyển dụng các vị trí Phát triển sản phẩm năm 2024
Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay