Chủ nhật, 21/07/2024
   

Tín dụng bất động sản tháng 4 trên địa bàn TP.HCM tăng cao nhất từ đầu năm

Ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM cho biết đến cuối tháng 4/2024, tổng dư nợ tín dụng bất động sản (BĐS) trên địa bàn TP.HCM đạt 981,5 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 33% so với cả nước và tăng 1,61% so với cuối năm 2023.

Như vậy, trong 4 tháng đầu năm, tín dụng BĐS tăng trưởng cao hơn mức tăng trưởng tín dụng chung trên địa bàn TP.HCM, gắn liền với những chuyển biến tích cực hơn từ thị trường này. Đánh giá hoạt động tín dụng BĐS trên địa bàn TP.HCM 4 tháng đầu năm, ông Lệnh thông tin một số kết quả sau:

Thứ nhất, trong 4 tháng đầu năm, tín dụng BĐS tăng trưởng cao hơn mức tăng trưởng tín dụng chung trên địa bàn, tăng 1,61%, trong khi tín dụng chung trên địa bàn tăng 1,31% và chiếm 27% so với tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn.

Thứ hai, tín dụng BĐS tăng trưởng gắn liền với những chuyển biến tích cực hơn từ thị trường này và phản ánh xu hướng tăng trưởng qua từng tháng: Tín dụng BĐS tháng 1/2024 giảm 0,49%, tháng 2 giảm 0,01%, tháng 3 tăng 0,96% và tháng 4 tăng 1,15%, là tháng có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 4 tháng đầu năm.

Thứ ba, tín dụng cho vay mua nhà để ở, xây và sữa chữa nhà ở, chuyển quyền sử dụng đất để xây nhà ở… (cho vay bất động sản với mục đích để sử dụng) vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất, chiếm 68% trong tổng dư nợ BĐS trên địa bàn.

Tuy nhiên, nếu phân tích dư nợ tín dụng BĐS theo mục đích sử dụng thì cho vay khu công nghiệp, khu chế xuất, cho vay kinh doanh BĐS và cho vay chuyển nhượng quyền sử dụng đất có tốc độ tăng trưởng cao hơn các lĩnh vực khác trong 4 tháng đầu năm 2024. Trong đó, dư nợ cho vay đầu tư KCN-KCX đạt 44,6 nghìn tỷ đồng, tăng 9,3% so với cuối năm 2023.

Kết quả hoạt động tín dụng BĐS trên địa bàn 4 tháng đầu năm gắn liền với diễn biến và sự phát triển của thị trường này. Song, đặt trong mối liên hệ với các giải pháp hỗ trợ và thúc đẩy thị trường, ở góc độ quản lý, ông Nguyễn Đức Lệnh đánh giá những kết quả trên gắn liền và phản ánh hiệu quả tác động của chính sách và các hoạt động tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho thị trường phát triển.

Trong đó, chính sách tín dụng và lãi suất thấp đang không chỉ hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân vay vốn trong lĩnh vực này mà còn kích thích mở rộng và phát triển các hoạt động đầu tư vào hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất; lĩnh vực du lịch dịch vụ; kích thích tiêu dùng và kinh doanh, có tác động hỗ trợ và thúc đẩy thị trường từng bước cải thiện và tăng trưởng.

Bên cạnh đó, những khó khăn vướng mắc về pháp lý được tháo gỡ khi các luật nhà ở, luật đất đai sửa đổi và luật kinh doanh bất động sản có hiệu lực; cùng các hành động cụ thể như hoạt động của Tổ công tác của Chính phủ, UBND Thành phố về tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án, doanh nghiệp; giải pháp phát triển thị trường trái phiếu để thị trường ổn định và phát triển cũng như tạo môi trường đầu tư thuận lợi; công tác cải cách hành chính tiếp tục được thực hiện tốt… sẽ là những yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy thị trường tăng trưởng, qua đó duy trì xu hướng và tiếp tục kích thích tăng trưởng tín dụng BĐS trên địa bàn trong thời gian tới.

                                                                                                    VPĐD TP.HCM

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay