Thứ sáu, 14/06/2024
   

SaiGonBank tìm đối tác đấu giá khoản nợ hơn 50 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SaiGonBank) thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ của khách hàng với giá khởi điểm khoản nợ dự kiến là 50.021.000.000 đồng.

Theo đó, khoản nợ đấu giá đã được quyết định bởi bản án sơ thẩm số 1011/2017/KDTM-ST ngày 08/08/2017 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khoản nợ vay của Công ty Cổ phần Thực phẩm và Dịch vụ Tổng Hợp tại SaiGonBank.

Giá khởi điểm dự kiến của tài sản đấu giá là 50.021.000.000 đồng. Đấu giá theo hình thức công khai, với phương thức trả giá lên.

Yêu cầu tổ chức đấu giá phải có các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016, như: Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá; Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản, với số năm hoạt động từ 03 năm trở lên; Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp (theo Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ Tài Chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản); Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

Hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá gồm: Hồ sơ pháp lý của tổ chức đấu giá (bản sao y có chứng thực của đăng ký kinh doanh/đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập); Bản mô tả về cơ sở vật chất, năng lực, kinh nghiệm, phương án đấu giá và số lượng đấu giá viên; Bản sao y có chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, thẻ đấu giá viên; Cam kết thực hiện theo đúng các yêu cầu của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương và quy định của pháp luật.

Thời gian nhận hồ sơ từ 07 giờ 30 phút ngày 08/01/2024 đến 16 giờ 30 phút ngày 15/01/2024 (kể cả trường hợp hồ sơ được gửi theo đường bưu điện khi gửi đến Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương phải trong thời gian quy định nêu trên).

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay