Thứ sáu, 14/06/2024
   

PGBank bán đấu giá lô đất gần 1.700m2 tại tỉnh Bình Dương, khởi điểm 35 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) thông báo về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại tỉnh Bình Dương là tài sản bảo đảm của khách hàng, với giá khởi điểm 35 tỷ đồng, nhằm thu hồi nợ vay.

Theo đó, tài sản bán đấu giá là quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 44, tờ bản đồ số 150 tại địa chỉ khu phố Đông Ba, phường Bình Hoà, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CV 041548. Số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS 10134 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 22/04/2020, cập nhật chuyển nhượng cho ông Nguyễn Trường Giang ngày 13/09/2022. Cấp đổi từ giấy chứng nhận số U748845, số vào sổ 02129QSDĐ/BH ngày 15/7/2002.

Thửa đất có diện tích là 1.699,7 m2, với hình thức sử dụng riêng. Trong đó, có 900 m2 là đất ở đô thị và 799,7 m2 là đất trồng cây lâu năm (gồm: 510,6 m2 đất trồng cây lâu năm thuộc hành lang an toàn đường bộ và 69,5 m2 đất trồng cây lâu năm thuộc hành lang an toàn đô thị). Thời hạn sử dụng đối với đất ở tại đô thị là lâu dài và đối với đất trồng cây lâu năm đến tháng 3/2052.

Nguồn gốc sử dụng đất nhận chuyển nhượng đất được công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất. Trong đó, 510,6 m2 đất trồng cây lâu năm thuộc hành lang an toàn đường bộ và 69,5 m2 đất trồng cây lâu năm thuộc hành lang an toàn đô thị thực hiện theo các quy định của pháp luật về hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng.

Đất được đấu giá theo giấy chứng nhận. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện tham khảo tất cả hồ sơ pháp lý của tài sản, xem hiện trạng tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua tài sản. Trong trường hợp diện tích thực tế chênh lệch so với giấy chứng nhận thì người trúng đấu giá tự liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đề cấp đổi giấy chứng nhận, tự chịu các chi phí phát sinh liên quan và cam kết không khiếu nại, khởi kiện về vấn đề này.

Giá khởi điểm của tài sản là 35.000.000.000 đồng và tiền đặt trước tương đương 10% là 3.500.000.000 đồng. Bên mua trúng đấu giá chịu trách nhiệm nộp toàn bộ các khoản thuế, phí và chi phí phát sinh từ việc nhận chuyển nhượng tài sản, bao gồm các khoản thuế thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản (nếu có).

Bán và tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính từ 08 giờ 00 phút ngày 04/01/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 22/01/2024. Giá bán 01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá là 500.000 đồng/hồ sơ. Thời gian xem tài sản từ 08 giờ 00 phút ngày 04/01/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 22/01/2024.

Thời gian nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính từ 08 giờ 00 phút ngày 22/01/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 24/01/2024. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 25/01/2024. Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, với phương thức trả giá lên và bước giá là 50 triệu đồng.

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay