Thứ sáu, 14/06/2024
   

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục duy trì thứ hạng cao về chỉ số cải cách hành chính (Par Index) năm 2023

Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) năm 2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục duy trì thứ hạng cao, đứng thứ 2 trong tổng số 17 bộ, ngành với chỉ số ải cách hành chính đạt 89,89%.
Par Index
Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2023 và Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 (Par Index)

Sáng ngày 17/4, tại Trụ sở Bộ Nội vụ, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2023 và Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo kết quả công bố, Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) năm 2023 của Ngân hàng Nhà nước tiếp tục duy trì thứ hạng cao, đứng thứ 2 trong tổng số 17 bộ, ngành với chỉ số cải cách hành chính đạt 89,89%.

Theo bảng xếp hạng Par Index năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đạt 89,89/100 điểm, đứng thứ 2 trên tổng số 17 cơ quan được xếp hạng (kém Bộ Tư pháp 0,06 điểm). Trong đó, nhiều chỉ số thành phần Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục duy trì và đạt thứ hạng cao về mức độ cải cách. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có 4/7 chỉ số đạt trên 90%, trong đó, chỉ số thành phần “cải cách thủ tục hành chính” giữ vị trí dẫn đầu với giá trị đạt 97%, chỉ số thành phần “công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính” đạt 97,02%.

Để liên tục nhiều năm nằm trong số các Bộ, ngành dẫn đầu về Chỉ số Par Index, các đơn vị trong toàn ngành Ngân hàng đã luôn nỗ lực, trách nhiệm và hiệu quả trong việc tổ chức triển khai đồng bộ trên cả 6 lĩnh vực cải cách hành chính, bao gồm: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; chuyển đổi số, xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Những kết quả tích cực, cụ thể về cải cách hành chính đã góp phần hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho các TCTD, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp và hấp thụ vốn cho nền kinh tế.

Theo SBV
Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay