Chủ nhật, 21/07/2024
   

LPBank Long An thông báo thu giữ tài sản để xử lý nợ

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Long An (LPBank Long An) vừa có thông báo thu giữ tài sản tại tỉnh Long An để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại hợp đồng thế chấp đã ký kết theo quy định của pháp luật.

Theo đó, tài sản thu giữ thứ 1 là bất động sản theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CP 795311. Số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS 09662, do Sở Tài Nguyên và Môi Trường, tỉnh Long An cấp ngày 12/03/2019, cập nhật thay đổi ngày 26/05/2021. Chủ sở hữu của tài sản là bà Trần Kim Loan.

Tài sản thu giữ thứ 2 là là bất động sản theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CU 941580. Số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS 05188, do Sở Tài Nguyên và Môi Trường, tỉnh Long An cấp ngày 31/01/2020, cập nhật thay đổi ngày 30/05/2022. Chủ sở hữu của tài sản là ông Trần Hòa Giải.

Thời gian tiến hành thu giữ tài sản thứ 1 từ 9h15 ngày 28/03/2024 và tiến hành thu giữ tài sản thứ 2 từ 9h15 ngày 29/03/2024, tại nơi có tài sản.

Nguyên nhân thu giữ là do khách hàng vay vốn không hoàn thành nghĩa vụ trả nợ vay đối với LPBank nên Ngân hàng thực hiện thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý, thu hồi nợ vay.

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay