Thứ hai, 24/06/2024
   

EVNFinance bổ nhiệm ông Lê Mạnh Linh giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) vừa có quyết định bổ nhiệm ông Lê Mạnh Linh, thành viên Hội đồng Quản trị, giữ chức Phó Chủ tịch nhiệm kỳ 2023 - 2028, có hiệu lực kể từ 16/5/2024.
ông Lê Mạnh Linh
Ông Lê Mạnh Linh Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị EVNFinance, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Được biết, ông Lê Mạnh Linh sinh năm 1984, tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Kinh tế và Quản lý - Đại học Pierre Mendes France, Thạc sỹ chuyên ngành Luật Thương mại Quốc tế - Đại học Francois Rabelais de Tours, Cộng hòa Pháp. Ông Linh đã có thâm niên gần 20 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và giữ nhiều chức vụ quan trọng trong một số doanh nghiệp, tổ chức tín dụng tại Việt Nam.

Năm 2020, ông Lê Mạnh Linh được bổ nhiệm là thành viên Hội đồng Quản trị EVNFinance nhiệm kỳ 2018 - 2023 và tiếp tục được tái bổ nhiệm trong nhiệm kỳ 2023-2028, đồng thời đã có nhiều đóng góp đáng kể cho sự phát triển của EVNFinance. Hiện ông Lê Mạnh Linh cũng là Chủ tịch Ủy ban Chiến lược EVNFinance, với nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu cho Hội đồng Quản trị trong việc triển khai ESG tại EVNFinance.

Như vậy, Hội đồng Quản trị EVNFinance đã có 6 thành viên, trong đó ông Phạm Trung Kiên giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Trước đó, vào tháng 3 và tháng 4 đầu năm, công ty cũng ghi nhận biến động nhân sự cấp cao khi hai Phó Tổng Giám đốc đã xin từ nhiệm.

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay