Thứ năm, 30/05/2024
   

Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 16

Ngày 16/4/2024 tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương (NHTW) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 16 (mở rộng), nhiệm kỳ 2020-2025, dưới sự chủ trì của Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Cơ quan NHTW.
Đ/c Nguyễn Thị Hồng - Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Cơ quan NHTW, Thống đốc NHNN phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Đ/c Nguyễn Thị Hồng - Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Cơ quan NHTW, Thống đốc NHNN phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Đinh Xuân Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Lê Thị Mai Hương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan NHTW, các đồng chí trong Ban chấp hành, các Ban của Đảng ủy Cơ quan NHTW, các đồng chí Bí thư Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cơ quan NHTW…

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng - Bí thư Đảng ủy Cơ quan NHTW nhấn mạnh, thực hiện chương trình công tác toàn khóa và chương trình làm việc năm 2024, Đảng ủy cơ quan NHTW tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 16 (mở rộng) để thực hiện các nội dung: Đánh giá sơ kết quý I và triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024 của Đảng bộ cơ quan NHTW; Thông qua dự thảo Quyết định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức các ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy cơ quan NHTW; Đánh giá sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng đề nghị các đồng chí dự Hội nghị tích cực tham gia đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện các dự thảo Báo cáo và Quyết định; đồng thời, đề xuất thêm các giải pháp thiết thực giúp Ban Thường vụ Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong chương trình công tác quý II/2024.

Đ/c Lê Thị Mai Hương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan NHTW trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết quý I
Đ/c Lê Thị Mai Hương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan NHTW trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết quý I

Theo các báo cáo được trình bày tại Hội nghị, trong quý I/2024 Ban Thường vụ Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng NHNN lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy đảng các vụ, cục, đơn vị trực thuộc và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tham mưu thực hiện đạt kết quả nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phục hồi và tăng trưởng kinh tế.

Trong công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW và các cấp ủy trực thuộc đã chỉ đạo quán triệt, triển khai kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn, kết luận,... của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy cơ quan NHTW. Kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và giải quyết kịp thời những vướng mắc, phát sinh ngay từ cơ sở. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng quy định công tác tổ chức, cán bộ, công tác đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng. Nhờ đó, chất lượng cấp ủy, chi bộ trong Đảng bộ ngày càng được nâng cao; Công đoàn, Đoàn Thanh niên NHTW có nhiều hoạt động thiết thực, thể hiện rõ vai trò của tổ chức đoàn thể trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng NHTW vững mạnh toàn diện.

Đ/c Cấn Quốc Hưng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo trình bày dự thảo sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW
Đ/c Cấn Quốc Hưng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo trình bày dự thảo sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

Về đánh giá sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, báo cáo nêu rõ Đảng ủy cơ quan NHTW thường xuyên bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương để chỉ đạo, triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW và Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị trong Đảng bộ cơ quan NHTW.

Thông qua việc nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, nhất là việc xây dựng Kế hoạch học tập và làm theo Bác toàn khóa và hằng năm, nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thực thi đạo đức công vụ, chấp hành Quy chế văn hóa công sở, kỷ cương, kỷ luật và trật tự nội vụ đã được nâng cao, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và ngành Ngân hàng giai đoạn 2021 - 2023.

Cùng với đó, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đề cao trách nhiệm nêu gương, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong từng cơ quan, đơn vị.

Tại hội nghị, các ý kiến phát biểu của các đại biểu đã nhất trí cao với các nội dung báo cáo và tập trung phân tích bối cảnh, tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước, quốc tế tác động tới công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng của NHNN cũng như bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu, đoàn kết, nhất trí cao của Ban Cán sự đảng, Ban Lãnh đạo NHNN, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW và toàn thể cấp ủy, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động NHTW quyết tâm thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng theo kế hoạch đề ra.

Kết luận Hội nghị, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đề nghị Văn phòng và các Ban Đảng ủy Cơ quan NHTW nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tham gia tại Hội nghị của các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và các cấp ủy trực thuộc, hoàn thiện 02 dự thảo báo cáo và Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức các ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy để ban hành và lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 16
Quang cảnh Hội nghị

Ngoài các nhiệm vụ thường xuyên đã đề ra tại chương trình công tác quý II/2024, đồng chí Nguyễn Thị Hồng lưu ý các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ, Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra, lãnh đạo các ban ban chuyên trách của Đảng ủy và các cấp ủy trực thuộc đẩy mạnh triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, thường xuyên bám sát các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, sự chỉ đạo trực tiếp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 219-NQ/BCSĐ của Ban Cán sự đảng NHNN về chủ trương, định hướng nhiệm vụ trọng tâm ngành Ngân hàng năm 2024 và Chương trình làm việc năm 2024 của Đảng ủy cơ quan NHTW để phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo chính quyền cùng cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham mưu thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao của cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng theo kế hoạch đề ra.

Trong công tác xây dựng Đảng, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 58-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng và các Quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương;...

Cùng với đó, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ; Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai bổ sung quy hoạch và bổ sung, kiện toàn cấp ủy, UBKT các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong Đảng bộ cơ quan NHTW.

Tập trung triển khai cập nhật cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0 và Sổ tay đảng viên điện tử cho các cấp ủy trực thuộc theo đúng kế hoạch và chỉ đạo của Đảng ủy Khối.

Lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy cơ quan NHTW.

Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác dân vận của Đảng, đảm bảo gắn sát với nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng. Tiếp tục triển khai các hoạt động an sinh xã hội trong khuôn khổ chương trình kết nối, hỗ trợ giảm nghèo bền vững tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch số 05-KH/ĐUNH ngày 10/12/2021 của Đảng ủy cơ quan NHTW.

 

Theo SBV
 • Shinhan Finance chuyển địa điểm đặt trụ sở chính

  Shinhan Finance chuyển địa điểm đặt trụ sở chính

  Công ty Tài chính TNHH Một Thành viên Shinhan Việt Nam (Shinhan Finance) vừa có thông báo về việc chuyển địa điểm đặt Trụ sở chính tới địa chỉ mới tại tầng 19, tháp B, khu thương mại dịch vu kết hợp nhà ở cao tầng lô đất 1-13 thuộc khu chức năng số 1 - số 15, đường Trần Bạch Đằng, phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

 • Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú làm việc với Ngành ngân hàng tỉnh Kiên Giang

  Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú làm việc với Ngành ngân hàng tỉnh Kiên Giang

  Sáng ngày 28/5, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Đào Minh Tú làm việc với NHNN chi nhánh tỉnh và các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Cùng tham dự có lãnh đạo Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Vụ Tài chính Kế toán, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng NHNN cùng Ban lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của NHNN chi nhánh tỉnh Kiên Giang và các Tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn.

 • PGBank tìm đối tác cung cấp quà tặng khách hàng dịp khai trương

  PGBank tìm đối tác cung cấp quà tặng khách hàng dịp khai trương

  Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát triển (PGBank) mời các nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực, kinh nghiệm tham gia chào giá cạnh tranh gói “Sản xuất quà tặng khách hàng nhân dịp khai trương tại PGBank năm 2024”.

 • NHNN sẽ bán vàng cho 4 NHTMNN để bán trực tiếp tới người dân

  NHNN sẽ bán vàng cho 4 NHTMNN để bán trực tiếp tới người dân

  Nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý tình trạng chênh lệch cao giữa giá vàng miếng SJC trong nước và giá thế giới, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) sẽ điều chỉnh phương án bình ổn thị trường vàng. Để có thông tin cụ thể về các giải pháp của NHNN đối với thị trường vàng trong thời gian tới, phóng viên đã phỏng vấn ông Phạm Quang Dũng - Phó Thống đốc NHNN.

 • TP. Hồ Chí Minh: Tín dụng bất động sản khởi sắc

  TP. Hồ Chí Minh: Tín dụng bất động sản khởi sắc

  Tính đến cuối tháng 4/2024, tổng dư nợ tín dụng bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh đạt khoảng 981.500 tỷ đồng, tăng 1,61% so với cuối năm 2023. Các lĩnh vực cho vay mua nhà và cho vay khu công nghiệp có mức tăng trưởng cao nhất.

 • Chưa trình phương án chuyển giao bắt buộc DongABank, SCB

  Chưa trình phương án chuyển giao bắt buộc DongABank, SCB

  Chính phủ quyết định chủ trương chuyển giao bắt buộc 3 ngân hàng, còn DongABank và SCB vẫn do Ngân hàng Nhà nước kiểm soát đặc biệt.

 • Nam A Bank tìm đối tác cung cấp 15 máy ATM cho ngân hàng

  Nam A Bank tìm đối tác cung cấp 15 máy ATM cho ngân hàng

  Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) mời các nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực, kinh nghiệm tham gia chào giá cạnh tranh cung cấp 15 máy ATM DIEBOLD NIXDORE - DN SERIES 100D Front Load - Part#01750312999 (Nạp tiền cửa trước) cho ngân hàng.

 • BIDV VÀ AFD nâng tầm quan hệ hợp tác chiến lược

  BIDV VÀ AFD nâng tầm quan hệ hợp tác chiến lược

  Ngày 28/05/2024, tại Trụ sở Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ông Lê Ngọc Lâm – Tổng Giám đốc BIDV và Ông Jean-Pierre Marcelli – Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) Khu vực Đông Nam Á đã đại diện hai cơ quan ký kết Bản Ghi nhớ (MOU) nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện, đặc biệt trong hoạt động tài chính xanh hướng tới phát triển bền vững giữa hai bên.

 • Eximbank "mạnh tay" hỗ trợ gói vay bất động sản hấp dẫn

  Eximbank "mạnh tay" hỗ trợ gói vay bất động sản hấp dẫn

  Bất chấp những khó khăn của nền kinh tế, thị trường bất động sản được kỳ vọng hồi phục nhanh chóng nhờ cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn của Chính phủ và sự hỗ trợ về giải pháp vốn vay từ các ngân hàng.

 • MB là ngân hàng ngoại hối tốt nhất tại Việt Nam

  MB là ngân hàng ngoại hối tốt nhất tại Việt Nam

  Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) được Business Achievement Awards 2024 trao giải thưởng Best FX Bank in Vietnam (Ngân hàng Ngoại hối tốt nhất tại Việt Nam) ngày 23/5.

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay