Chủ nhật, 26/05/2024
   

Cập nhật kế hoạch kinh doanh năm 2024 của 14 ngân hàng

Tính đến ngày 5/4/2024, đã có 14 ngân hàng công bố kế hoạch kinh doanh, với mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận năm 2024 tích cực hơn nhiều so với năm 2023 và không có ngân hàng nào dự kiến lợi nhuận giảm.
Tính đến ngày 5/4/2024, đã có 14 ngân hàng công bố kế hoạch kinh doanh, với mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận năm 2024 tích cực hơn nhiều so với năm 2023 và không có ngân hàng nào dự kiến lợi nhuận giảm.
14 ngân hàng công bố kế hoạch kinh doanh năm 2024, với mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận tích cực hơn nhiều so với năm 2023 và không có ngân hàng nào dự kiến lợi nhuận giảm.

Theo đó, Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) đã đặt mục tiêu tăng trưởng cao nhất, với lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2024 đạt 200 tỷ đồng, tăng 179% so với năm 2023.

Trước đó, lợi nhuận trước thuế năm 2023 của BVBank chỉ đạt 72 tỷ đồng, giảm 84% so với năm 2022 và không hoàn thành mục tiêu đặt ra 502 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, BVBank cũng dự kiến tổng tài sản tăng 14% và cán mốc 100.000 tỷ đồng. Huy động khách hàng tăng khoảng 10% lên hơn 74.000 tỷ đồng. Dư nợ cấp tín dụng tăng khoảng 14% lên gần 66.000 tỷ đồng. Đồng thời, sẽ kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 3% và dự kiến mở rộng số lượng đơn vị kinh doanh từ 116 điểm giao dịch lên 126 điểm giao dịch.

Tiếp theo là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) có mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận theo cấp số nhân.

Tại dự thảo tờ trình Đại hội đồng cổ đông, VPBank đặt mục tiêu lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2024 tăng 114% so với năm 2023, tương đương 23.165 tỷ đồng. Trong đó, riêng ngân hàng mẹ dự kiến đóng góp 20.709 tỷ đồng, công ty chứng khoán VPBankS góp 1.902 tỷ đồng và công ty bảo hiểm OPES đóng góp 873 tỷ đồng vào tổng lợi nhuận.

Ngoài ra, Công ty tài chính tiêu dùng FE CREDIT cũng sẽ được kỳ vọng có sự trở lại mạnh mẽ sau hai năm liền thua lỗ, với mức lợi nhuận hợp nhất trước thuế dự kiến là 1.200 tỷ đồng trong năm 2024.

Đứng thứ 3 là Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) với dự trình lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 1.000 tỷ đồng, tăng 94,5% so với kết quả thực hiện của năm 2023.

Về các chỉ tiêu khác, ABBank dự trình tổng tài sản đến cuối năm nay dự kiến ở mức 170.000 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2023. Huy động từ khách hàng tăng 13% lên 113.349 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng tăng 13% lên 116.272 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu duy trì ở mức dưới 3% theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Đứng thứ 4 là Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) đã công bố đề xuất của Hội đồng quản trị về kế hoạch kinh doanh năm 2024 để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Theo đó, năm 2024, Eximbank tiếp tục đưa ra mục tiêu tương đối tham vọng với lợi nhuận trước thuế là 5.180 tỷ đồng, tăng 90,5% so với kết quả thực hiện năm 2023. Tổng tài sản được kỳ vọng tăng thêm 11%, lên mức 223.500 tỷ đồng.

Đứng thứ 5 là Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) đặt kỳ vọng năm 2024 sẽ tăng trưởng trở lại, sau khi ghi nhận lợi nhuận sụt giảm trong năm 2023.

Cụ thể, Techcombank lên kế hoạch tăng trưởng tín dụng 16,2% (trong hạn mức được Ngân hàng Nhà nước cấp phép); tăng trưởng huy động vốn phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng thực tế; Lợi nhuận năm 2024 dự kiến tăng trưởng 18,4% lên 27.100 tỷ đồng…

Trong đó, theo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các Tổ chức tín dụng Quý 2/2024 do Vụ Thống kê của Ngân hàng Nhà nước thực hiện, tình hình kinh doanh tổng thể và lợi nhuận trước thuế của hệ thống ngân hàng trong Q1/2024 chưa được như nhận định và kỳ vọng của các Tổ chức tín dụng tại kỳ điều tra trước.

Các Tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình kinh doanh sẽ khả quan hơn trong Q2/2024 nhưng vẫn thận trọng khi kỳ vọng cho cả năm 2024, với chỉ 70,9-72,7% Tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình kinh doanh cải thiện hơn trong Q2 và cả năm 2024.

Về mức độ kỳ vọng lợi nhuận trước thuế có thể phục hồi từ Q2/2024: 57,3% Tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế tăng trưởng so với Q1/2024, 30,9% Tổ chức tín dụng kỳ vọng "không đổi" và 11,8% Tổ chức tín dụng lo ngại kết quả hoạt động kinh doanh suy giảm.

Về mức độ kỳ vọng lợi nhuận trước thuế có thể phục hồi trong năm 2024 so với 2023: 86,2% Tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế tăng trưởng dương so với năm 2023, 10,1% Tổ chức tín dụng lo ngại lợi nhuận tăng trưởng âm trong năm 2024 và 3,7% ước tính lợi nhuận không thay đổi.

cập nhật

VP TPHCM

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay