Thứ sáu, 14/06/2024
   

Bổ nhiệm Tổng Giám đốc SeABank

Ông Lê Quốc Long - Quyền Tổng Giám đốc SeAbank vừa chính thức được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc SeAbank với thời hạn 3 năm, kể từ ngày 24/11/2023.
Tổng giám đốc SeABank
SeABank chính thức bổ nhiệm ông Lê Quốc Long giữ nhiệm vụ Tổng Giám đốc

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) vừa có văn bản số 812/2023/CV-SeABank thông báo về việc chính thức bổ nhiệm ông Lê Quốc Long giữ chức Tổng Giám đốc SeABank, với thời hạn 3 năm và có hiệu lực từ ngày 24/11/2023. Trước khi bổ nhiệm chính thức, ông Lê Quốc Long giữ chức Quyền Tổng Giám đốc, phụ trách điều hành hoạt động của ngân hàng.

Theo quyết định số 808/2023/QĐ-HĐQT, bổ nhiệm ông Lê Quốc Long - Quyền Tổng Giám đốc SeAbank, phụ trách điều hành hoạt động đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc. Ông Long chịu trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ, quy định nội bộ khác của Ngân hàng, Hợp đồng lao động, và Luật các Tổ chức Tín dụng, Luật Doanh nghiệp, các quy định Pháp luật khác có liên quan. Đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công công việc, phân cấp thẩm quyền, ủy quyền, nghị quyết/quyết định/chỉ đạo của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

Ngoài ra, báo cáo công việc định kỳ hàng tuần, tháng, quý tới Hội đồng quản trị hoặc khi Hội đồng quản trị có yêu cầu. Việc thực hiện các công việc trung thực, cẩn trọng, vì lợi ích của ngân hàng và phù hợp với định hướng, chiến lược trong từng thời kỳ.

Được biết ông Lê Quốc Long sinh năm 1965, cử nhân chuyên ngành Tài chính kế toán (Trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội) và chuyên ngành Luật (Trường Đại học Luật Hà Nội), đã có hơn 30 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại Việt Nam.

Từ năm 2005, ông Lê Quốc Long gia nhập SeABank với chức vụ Phó Tổng Giám đốc, đồng thời từng kiêm nhiệm đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý quan trọng khác của ngân hàng…

Với kinh nghiệm 30 năm trong lĩnh vực ngân hàng, trong đó có 18 năm giữ trọng trách Phó Tổng Giám đốc và được giao nhiệm vụ Quyền Tổng Giám đốc phụ trách điều hành hoạt động của SeABank từ ngày 1/8/2023, ông Lê Quốc Long đã có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của SeABank.

Theo SB
Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay