Thứ tư, 17/07/2024
   

Bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Ông Đào Quang Trường được bổ nhiệm lại giữ chức Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Ngày 13.6, Văn phòng Chính phủ cho biết, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 12.6.2024 của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Đào Quang Trường giữ chức Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Quyết định số 505/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 7/6/2024.

Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam Đào Quang Trường.
Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam Đào Quang Trường. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ)

Ông Đào Quang Trường được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam lần đầu vào tháng 6.2019.

Ông Trường từng được tạm giao nhiệm vụ phụ trách Ban điều hành Ngân hàng Phát triển Việt Nam từ ngày 1.10.2017 để thay thế ông Trần Bá Huấn, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam, nghỉ hưu theo chế độ. Trong thời gian này, ông Trường cũng được giao nhiệm vụ quyền Tổng Giám đốc tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Ngân hàng Phát triển Việt Nam là ngân hàng chính sách do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, nhằm thực hiện nhiệm vụ tín dụng chính sách. Chính phủ thống nhất quản lý thực hiện quyền, nhiệm vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay