Thứ hai, 24/06/2024
   

Agribank bàn giải pháp kiểm soát và xử lý nợ có vấn đề tại TP Hồ Chí Minh

Trong 02 ngày 06 và 07/6/2024, tại TP Hồ Chí Minh, ông Phạm Toàn Vượng - Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), Trưởng ban chỉ đạo xử lý nợ có vấn đề đã chủ trì cuộc họp với Ban chỉ đạo xử lý nợ có vấn đề một số chi nhánh trên địa bàn nhằm tìm giải pháp toàn diện để kiểm soát và xử lý nợ xấu, đảm bảo chất lượng tín dụng.
xử lý nợ
Quang cảnh cuộc họp

Thời gian qua, Agribank luôn chủ động đưa ra nhiều chính sách và giải pháp nhằm xử lý dứt điểm nợ xấu, với mục tiêu là xử lý nợ đồng thời hỗ trợ, tạo điều kiện cho khách hàng phục hồi sản xuất, kinh doanh. Trong năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, Ban lãnh đạo Agribank đã thường xuyên tổ chức nhiều chương trình làm việc trực tiếp với các chi nhánh trong từng khu vực để thảo luận, trao đổi, chỉ đạo kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch về công tác xử lý, thu hồi nợ, góp phần đảm bảo chất lượng tín dụng.

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng Giám đốc Agribank đã yêu cầu Ban chỉ đạo xử lý nợ có vấn đề các chi nhánh tập trung nhận diện thực trạng các khoản vay và đánh giá chi tiết khả năng thu hồi nợ; đề ra kế hoạch xử lý nợ xấu gắn với phương án cơ cấu toàn diện chi nhánh để có định hướng cụ thể phương án hoạt động trong 06 tháng cuối năm 2024. Đồng thời, lắng nghe ý kiến đề xuất của các chi nhánh để phân tích những hạn chế, khó khăn còn tồn tại và tìm giải pháp khắc phục.

Tại cuộc họp, các Giám đốc cùng Trưởng ban chỉ đạo xử lý nợ có vấn đề của từng chi nhánh đã có báo cáo cụ thể về các khoản nợ và khả năng thu hồi. Trong đó, từng chi nhánh luôn nỗ lực áp dụng đồng bộ các giải pháp, phối hợp với các đơn vị Trụ sở chính, Tổ giám sát và Phòng Quản lý nợ có vấn đề tại TP Hồ Chí Minh để theo dõi sát sao toàn bộ các nhóm nợ, khoản nợ.

Song song đó, các chi nhánh cũng kiện toàn Ban chỉ đạo xử lý nợ tại Chi nhánh, phân công cán bộ chịu trách nhiệm từng món nợ. Đồng thời, đã có phương án làm việc với các bên liên quan nhằm rà soát, hoàn thiện các thủ tục để xử lý tài sản đảm bảo, hạn chế các tranh chấp và rủi ro trong quá trình thu hồi nợ.

Cũng tại cuộc họp, từng chi nhánh báo cáo Ban lãnh đạo Agribank những khó khăn, vướng mắc, tồn tại về công tác thu hồi nợ, đưa ra cam kết có những giải pháp quyết liệt hơn, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xử lý nợ. Đồng thời, đề xuất một số giải pháp cần có sự phối hợp toàn diện và đồng hành hỗ trợ của các đơn vị từ Trụ sở chính trong quá trình xử lý nợ.

Bên cạnh đó, cuộc họp cũng ghi nhận ý kiến đánh giá độc lập của các Tổ giám sát, Phòng Quản lý nợ có vấn đề tại TP Hồ Chí Minh. Ngoài ra, các Ban, Trung tâm tại Trụ sở chính cũng cùng phối hợp nhận định thực trạng các khoản nợ có vấn đề, đưa ra phương án cụ thể để hỗ trợ, đồng hành với chi nhánh trong công tác này. 

Kết luận tại cuộc họp, Tổng Giám đốc Agribank ghi nhận những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của chi nhánh; yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục xây dựng, củng cố cơ chế để quyết liệt kiểm soát và thu hồi nợ đồng thời phòng ngừa các yếu tố rủi ro có thể dẫn đến phát sinh nợ xấu, nợ tiềm ẩn.

Cùng với đó, chỉ đạo các chi nhánh tìm hiểu rõ các nguyên nhân chưa thể xử lý các khoản nợ có vấn đề; quán triệt, tập trung tối đa vào nhiệm vụ này và cần có nhiều giải pháp quyết liệt hơn nữa. Đồng thời, yêu cầu Chi nhánh quản trị tốt khâu đánh giá tài sản đảm bảo, xem xét tính khả thi của các phương án đang được thực hiện, cụ thể cách thức xử lý, tăng cường phối hợp các đơn vị để kiểm tra, giám sát lên kế hoạch xử lý theo đúng lộ trình.

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay