Chủ nhật, 21/07/2024
   

ABBank tìm đối tác đấu giá bất động sản tại tỉnh Bến Tre

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) vừa có thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá bất động sản tại xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, nhằm mục đích xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ theo quy định.

Theo đó, người nhận hồ sơ đấu giá là Hồ Trung Tiên, tẩng 7, ABBank có địa chỉ tại số 18 Phan Đình Giót, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh (Điện thoại: (84-28) 3824 4855; Fax: (028) 3824.4716).

Tài sản yêu cầu đấu giá thứ 1 là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất 169, tờ bản đồ 38, có địa chỉ xã Phú Hưng, thị xã Bến Tre (nay là thành phố Bến Tre), tỉnh Bến Tre. Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AK 478373. Số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất HPH/03804 do UBND thị xã Bến Tre (nay là thành phố Bến Tre), tỉnh Bến Tre cấp ngày 29/8/2007, cập nhật gia hạn thời hạn sử dụng đất ngày 27/11/2020.

Tài sản yêu cầu đấu giá thứ 2 là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất 174, tờ bản đồ 38, có địa chỉ xã Phú Hưng, thị xã Bến Tre (nay là thành phố Bến Tre), tỉnh Bến Tre. Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AK 478374, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất HPH/03805 do UBND thị xã Bến Tre (nay là thành phố Bến Tre), tỉnh Bến Tre cấp ngày 02/10/2007; cập nhật thay đổi mục đích sử dụng đất ngày 20/11/2020.

Giá khởi điểm bán đấu giá là 10.312.051.000 đồng (Mười tỷ, ba trăm mười hai triệu, không trăm năm mươi mốt nghìn đồng). Trong đó, tài sản đấu giá được ABBank tiếp quản theo quy định pháp luật. Vì vậy, ABBank sẽ bàn giao hiện trạng tài sản cho bên trúng đấu giá.

ABBank thực hiện việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản dựa trên những nhóm tiêu chí quy định tại Điều 3 Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Cụ thể, gồm: Nhóm tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá; Nhóm tiêu chí về phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; Nhóm tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản; Nhóm tiêu chí về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp; Nhóm tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định; Đồng thời, có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố. Nội dung cụ thể từng tiêu chí được quy định tại Bảng phụ lục I đính kèm Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp.

Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá trong vòng 15 (Mười lăm) ngày kể từ ngày 18/06/2024. Các Tổ chức đấu giá tham gia có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới ABBank.

Việc đánh giá, chấm điểm và lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản được ABBank thực hiện theo hướng dẫn quy định tại Bảng phụ lục I đính kèm Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp. Sau khi công khai kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản, đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản được lựa chọn có trách nhiệm chủ động liên hệ, phối hợp với ABBank trong việc giao kết, thực hiện hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản.

Đáng chú ý, những đơn vị không nhận được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn và ABBank không hoàn trả hồ sơ đối với những đơn vị không được lựa chọn.

Tính lãi tiền gửi
VNĐ
%/year
month
Tính lãi tiền gửi

Tính toán khoản vay
VNĐ
%/year
month
Tính toán khoản vay